Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Mer enn pene bilder

Senter for kvinne- og kjønnsforskning bruker kunst som innfallsvinkel til kjønnsforskning.

Fra utstillingen Gender and Multiplicity.
Fra utstillingen Gender and Multiplicity.
Foto/ill.:
Arsha Arshad

Hovedinnhold

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB har tradisjon for å stille ut kunst hvert semester, men har ikke brukt kunsten som innfallsvinkel til kjønnstematikk tidligere.

-  Bildene har vært pene å se på, men jeg så et potensiale til å gjøre mer ut av det. Siden SKOK er et senter for kjønnsforskning, tenkte jeg at det kunne være gøy å lage en utstilling som tematiserer kjønn, sier stipendiat Synnøve Økland Jahnsen.

Jahnsen håper ”Gender and multiplicity” blir første utstilling i et nytt og varig konsept. Hun er åpen for ideer til neste utstilling, med enkelte begrensninger.

- Vi kommer ikke til å stille ut porno med det første, selv om det for så vidt hadde vært relevant.

 

Magiske evnukker

Britiske Arsha Arshad er semesterets kunstner ved SKOK.  Da hun besøkte foreldrenes hjemland, Pakistan, første gang, hadde familien leid inn såkalte khoosraier for å feire ankomsten. Khoosraier er evnukker eller transkjønnete som lever av dans og underholdning. De holder til i lukkete samfunn, og har et komplisert forhold til storsamfunnet. De er stigmatisert, men har samtidig en spesiell plass. Mange tror de er magiske, og i følge overtroen kan de bringe både hell og ulykke. Evnukkene gjorde Arshad nysgjerrig, og bildene i utstillingen ble tatt da hun reiste tilbake og levde sammen med dem i tre måneder i 2007.

Synnøve Økland Jahnsen mener Arshad er en spenstig og spennende kunstner, og ser mye positivt ved bildene hennes.

- Evnukkene er fattige og lever i en vanskelig tilværelse. Kunstneren kunne fokusert på elendigheten, men hun har sett det vakre også. Hun fremstiler ikke disse menneskene som ofre, men lar oss se dem som flotte og stolte individer med sine egne fortellinger, slik de ønsker å se seg selv. Det har blitt en fin balanse.

Tverrfaglig møtested

SKOK er først og fremst et forskningssenter, men driver også med formidling og utadrettet virksomhet. De vil at flere, både ved universitetet og utenfor, skal kjenne til og bruke senteret.

- Senteret domineres av humanister og samfunnsvitere, men kjønnsforskning foregår på tvers av mange fagfelt. Derfor lager vi seminarer hvor sosiologen, økonomen og realisten kan snakke sammen. Kunstutstillingen inngår i dette perspektivet: akademikeren møter kunstneren.

Verdien av å se fremover

I følge Jahnsen setter vitenskapelig tenkemåte og metode begrensninger for fremtidstenkning og kan gjøre at man blir fastlåst i blikket på hvordan ting er eller har vært. Derfor har både akademikere og samfunnsdebattanter godt av kunstens perspektiv.

Hun mener dessuten at kunst kan bidra til å bryte opp kategorier som blir oppfattet som selvsagte.

- Vi sitter fast i en dikotomisk tankegang, og den må vi utfordre. I India har man et juridisk tredje kjønn, i teoretisk kjønnsforskning snakker vi om mange kjønn. Det norske samfunnet tar tokjønnsmodellen for gitt.

Fruktbar kombinasjon

På åpningen av ”Gender and multipilicity” i begynnelsen av februar, ble Arsha Arshads personlige fotografier presentert sammen med postdoktor Randi Gressgårds tunge faglige foredrag om krysskulturell kjønnsvariasjon, og et innlegg om transkjønn og internasjonale menneskerettigheter holdt av Stein Frydenlund fra Amnesty. Jahnsen er opptatt av denne kombinasjonen av kunst, informasjon og ulike innfallsvinker, og mener det kan gi grobunn til nye tanker og perspektiver.

- Arshad fortalte meg at dette var den beste utstillingsåpningen hun har hatt. Jeg tror hun var så fornøyd fordi bildene ble satt i sammenheng og ble mer meningsfulle for publikum, sier Jahnsen.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.