Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Kondomkontroll i Kambodsja

Bordeller i Kambodsja blir stengt dersom de ikke tilbyr billige kondomer. Resultatet er kontroll over HIV-spredning.

Hovedinnhold

Kambodsja er et av tre land i Asia som tidligere hadde betydelig HIV-spredning i befolkningen. I 2001 satte myndighetene i gang en opplysningskampanje og strategi som påla bordell å tilby billige kondomer.

Bordellene som ikke fulgte opp strategien risikerte nedstengning. I tillegg fikk prostituerte gratis behandling for kjønnsykdommer og deltok i opplysningskampanjer om smittefare.

– Kampanjen førte til nærmere 100 prosent kondombruk ved bordeller. Dette betød nedgang i nysmitte og kontroll over epidemien, sier Heng Sopheab, stipendiat ved Senter for internasjonal helse, UiB.

I dag regnes den såkalte "100 prosent kondom-strategien"  som hovedforklaringen på Kambodsjas vellykkede forebygging mot HIV. På sitt verste, rundt år 2000, var 4 prosent av menn og kvinner fra 15 til 49 år smittet. Etter ti år med kondomstrategien sank antallet til 0, 6 prosent.

Kultur påvirker smittemønster

I følge Sopheab er kunnskap om de lokale forholdene avgjørende for å sette i gang forebyggende tiltak.

Kulturelle krav i Kambodsja tilsier at kvinnene må være jomfru til de gifter seg, og at sex er noe som kun tilhører ekteskapet. Disse kravene gjelder ikke for mennene, som ofte mister dyden på bordell.

– Grunnen til at kondomtiltakene var rettet mot prostitusjon, og at tiltakene fungerte så bra, er fordi det kun er menn som kjøper sex i Kambodsja, sier Sopheab.

I Kambodsja er prostitusjon ulovlig. Myndighetene ser likevel gjennom fingrene med det, fordi de vet at det vil forekomme uansett. Undersøkelser viser at opp til 70 prosent av politimenn kjøper sex.

– Noe av kampanjens suksess ligger i at det ikke er et moralistisk tiltak, eller et forbud, men en medisinsk tiltakskampanje, mener Sopheab.

Ny strategi for nysmitte

En annen konsekvens av kondomstrategien er at spredningsmønsteret har endret seg. Fra å være knyttet til kjøp og salg av sex, skjer smitten nå først og fremst innenfor ekteskapet. Menn som tidligere hadde blitt smittet av prostituerte, smitter nå sine koner.

– Den første HIV-epidemien kom på midten av 90-tallet. Når vi nå ser at smittemønstrene endre seg, er det viktig at tiltakene også forandres, forteller Sopheab.

Men han mener det er mye vanskeligere for lokale myndigheter og politi å sette i gang virkningsfulle tiltak som griper direkte inn i familielivet.

– Det er ikke så lett å påby menn å bruke kondomer innad i familiene, sier Sopheab. 

Likevel har en nå satt i gang kampanjer rettet mot kvinner, som opplyser og oppfordrer om bruk av kondomer innad i familiene.

HIV-tiltak krever samfunnskompetanse

Siden spredingsmønstre følger kulturelle og sosiale forskjeller, fungerer ikke HIV-tiltakene fra Kambodsja nødvendigvis i andre land. Sopheab tror kondomstrategien vil fungere best i Kambodsjas nærområder, med lignende buddhistisk kultur. Kondomtiltak er satt i gang i Thailand, Vietnam, Laos og Burma. 

Sopheab mener det blir vanskeligere å sette i gang lignende tiltak i muslimske land i området, som Indonesia og Malaysia.

– I Indonesia og Malaysia er det generelt vanskelig å snakke om denne type prevensjon, mener Sopheab.