Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Åpen for akademisk boikott av Israel

UiB-rektor Sigmund Grønmo er ikke avvisende til akademisk boikott av Israel.

Hovedinnhold

- Akademisk boikott av Israel er for tiden ikke aktuelt, men er gjenstand for en løpende debatt her ved UiB, sier UiB-rektor Sigmund Grønmo.  

Det var under en debatt på Studentsenteret i regi av Studentersamfunnet at Grønmo gjorde rede for UiBs syn på akademisk boikott av Israel.

Debatten var også en del av UiBs internasjonale uke, som går av stabelen denne uken.

Fra de ansatte
I fjor signerte 34 ansatte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU et opprop om akademisk boikott av Israel. Og ved Universitetet i Tromsø er det et lignende opprop. Ved NTNU sa styret nei til boikott av Israel, mens saken ennå ikke er behandlet i Tromsø.

Overfor På Høyden understreker Sigmund Grønmo at en eventuell boikott fra UiBs side må komme etter et initiativ fra de ansatte.

- Vi fra ledelsens side har ingen planer om å fremme et slikt forslag til behandling i styret, poengterte han.

Samarbeid
Samtidig som UiB-rektoren er åpen for å diskutere en akademisk boikott av Israel, sa han under debatten at det er en rekke problemstillinger knyttet til en eventuell boikott.

Blant annet er det uheldig om noen akademiske miljøer innad på universitetet er uenige i boikott, mens andre støtter den, sa Grønmo.

I tillegg understreket han at UiB i dag ikke har noen formelle samarbeidsavtaler med universiteter i Israel.

- Men vi har et samarbeid med Birzeit University på Vestbredden, fortalte han.

Uenig med statsråden
I forbindelse med NTNUs opprop i fjor gikk forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland ut og sa at akademisk boikott er i strid med universitetenes plikt til å følge «anerkjente etiske og vitenskapelige prinsipper om åpenhet».

På spørsmål fra salen om Aaslands uttalelser, poengterte Grønmo at han var uenig.

- Statsråden kan ikke pålegge universitetene et standpunkt, understreket han.

Boikott av Sør-Afrika
I tillegg til Grønmo, deltok også Terje Knutsen, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk på UiB, samt Peder Martin Lysestøl, førstelektor i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, i debatten.

Det var Lysestøl som i fjor tok initiativet til oppropet i Trøndelag.

Under debatten mente Lysestøl at sterke amerikanske interesser i Israel forhindret institusjoner fra å aksjonere.

Han viste også til den akademiske boikotten av Sør-Afrika i 1987, en boikott som var med på å velte apartheid-styret i landet.

Terje Knutsen fra UiB, mente på sin side at en akademisk boikott av Israel ikke var veien å gå. Han mente det blant annet har en meget begrenset effekt.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.