Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Hiv og tuberkulose hånd i hånd

Sør for Sahara er hiv-forekomst mye høyere blant tuberkulose-syke enn ellers i befolkningen.

Hovedinnhold

Det er også flere tuberkuloserammede blant hiv-smittede enn andre.  

Det viser en ny studie fra landsbygda i Tanzania utført av doktorgradsstipendiat Bernard James Ngowi ved Senter for internasjonal helse ved UiB.

Bryter ned immunforsvaret

Studien viser at 13 prosent av dem som får konstatert tuberkulose også er hiv-smittet.  I befolkningen for øvrig er hiv-forekomsten mindre enn 2 prosent. Undersøkelsen viser også at 8, 5 prosent av dem som har hiv også er rammet av tuberkulose. I den øvrige befolkningen er bare 0,5 prosent smittet av tuberkulose.

­- Hiv og tuberkulose forsterker hverandre fordi begge bryter ned immunforsvaret, sier Bernard James Ngowi.

Ngowi forsket på sammenhengen mellom de to sykdommene ved Haydom Lutheran Hospital i Mbulu-distriktet. Dette er et avsidesliggende område 300 kilometer fra nærmeste storby, Arusha. Regionen består stort sett av kvegnomader, bønder og jeger- og sankere.

Eksplosiv smitte

Svært mange i Mbulu-området er smittet av tuberkulose. Men når immunforsvaret fungerer som det skal holdes sykdommen i sjakk. Ved en hiv-infeksjon svekkes derimot immunsystemet og tuberkulosen bryter ut. ·
- Etter 1990 har antallet utbrudd av tuberkulose tredoblet seg på grunn av eksplosjonen i hiv i regionen. Dette gjenspeiler situasjonene for alle landene sør for Sahara, sier Ngowi.

Vanligste dødsårsak

Omvendt, så forverrer tuberkulose tilstanden til den hiv-smittede slik at han lettere utvikler AIDS. Risikoen for å dø av tuberkulose er også mye høyere for disse pasientene enn hos hiv-negative.

- Tuberkulose er den vanligste dødsårsaken blant hiv-smittede i regionen, forteller Ngowi.

Ngowi mener at det er viktig å oppdage tuberkulose så tidlig som mulig fordi behandlinger er like effektiv for hiv-smittede som hos hiv-negative, og kan derfor berge mange liv.

– Bør opp på politisk nivå

Men han mener at hvis tiltakene skal få effekt, må de opp på et nasjonalt politisk nivå. I dag finnes det ikke et eget nasjonalt program for kombinasjonen sykdommene i Tanzania, selv om oppmerksomheten øker rundt problemet.
 
- Tallene fra undersøkelsene mine viser at myndighetene må sette i gang faste tiltak. En bør screene alle hiv-pasienter. I tillegg bør alle tuberkulosepasienter hiv-testes, mener Ngowi.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.