Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
NYHET FRA PÅ HØYDEN

Ryggmargskade øker risiko for selvmord

Kvinner som skader ryggmargen har vesentlig høyere risiko for å ta sitt eget liv enn kvinner i befolkningen forøvrig, viser ny doktorgrad ved UiB.

Hovedinnhold

Mens menn med ryggmargskader har dobbelt så høy dødelighet som norske
menn forøvrig, har kvinner med ryggskader hele tre ganger høyere
dødelighet enn kvinner i befolkningen forøvrig. Det viser en ny studie
av sykehusjournaler fra Sogn og Fjordane og Hordaland.

– Jeg tror vi i for liten grad har vært flinke til å se kvinnenes behov.
Norske kvinner skal være selvstendige og vil klare seg selv. Samtidig er
vi i hjelpeapparatet ikke nok oppmerksomme på hvilken oppfølging de
trenger etter at en slik skade har oppstått, sier stipendiat Ellen
Merete Hagen ved Institutt for klinisk medisin.

Hun har studert journaler i perioden 1952 til 2001. Av 401 personer fra
Vestlandet som pådro seg ryggmargskader døde 173 innen 2008. Risikoen er
størst de første 10 årene etter skaden, og kvinner har redusert
forventet levetid i forhold til menn.

Økt risiko for kvinner

En vesentlig del av de som døde etter ryggmargskader begikk selvmord.
For menn var det nesten fire ganger så stor risiko for selvmord, mens
det for kvinner var hele 37 ganger større risiko enn i befolkningen for
øvrig. Dette overrasket forskerne.


– Det er få kvinner i min studie så tallene må tolkes med varsomhet, men
jeg mener vi blir nødt til å se på hvordan vi kan forebygge selvmord,
spesielt blant kvinner, sier Hagen til På Høyden.

En del av kvinnene som valgte å avslutte livet etter at de fikk skader i
ryggmargen hadde psykiske problemer fra før. Men det forklarer ikke
hvorfor de uten tidligere psykiske problemer tok sitt eget liv.

– Det ser ut til at kvinner ikke får god nok oppfølging etter
ryggmargsskaden, spesielt ikke på det psykiske planet, sier Hagen.

Usynlige skader

En skade i selve ryggmargen betyr at pasientene i større eller mindre
grad får forstyrrelse av motorikk og sensibilitet. Skaden er ofte
forbundet med brudd i en eller flere ryggvirvler. Pasienter med
ryggmargskader kan få varierende grad av lammelser i hele eller deler av
kroppen. Men de kan også få mindre synlige følger, som problemer med
blære, tarm og seksualfunksjon.

– Slike skader kan de gå rundt med uten at folk rundt ser at de har
plager. De ser helt greie ut, men livet fungerer ikke. Lammelser av
urinblæren og lukkemuskler kan medføre lekkasje av både urin og
avføring, hvilket er sosialt svært hemmende, påpeker Hagen.

Hennes studie viser at de som dør av selvmord og forgiftninger er rammet
av mindre synlige skader.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.