Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

UiB-ansatte mindre på hotell

I fjor hadde UiB-ansatte færre hotelldøgn enn i 2008. Antallet flyreiser går også ned.

Hovedinnhold

Det viser en oversikt over reisene ved UiB som På Høyden har fått tilgang til. Tallene er basert på reiser bestilt gjennom reisebyrået Berg-Hansen, UiBs reisebyrå.

Mens det i 2008 ble kjøpt 2316 romdøgn, er tilsvarende tall for 2009 frem til midten av desember 1616 romdøgn.

- Vi har også sett denne markante nedgangen, men er litt usikker på hva den skyldes, sier innkjøpssjef Kjetil Skog ved UiB.

Flyr mer på enkelte strekninger

Også antall flyreiser har gått ned, men er ikke like markant som nedgangen i hotellovernattinger. I 2008 fløy UiB-ansatte 8115 strekninger med fly. Frem til 16. desember 2009 så var tallet 7597. Det er en liten nedgang i flyreiser mellom Oslo og Bergen, mens det er foretatt flere flyreiser mellom Bergen og Stavanger, og mellom Bergen og Trondheim i 2009 enn i 2008, viser tallene videre.

- Det kan være at vi har klart å bruke mer videokonferanser og at det kan ha bidratt til å redusere antall flyvninger mellom Bergen og Oslo, forklarer Skog.

Avtale med NSB

Frem til høsten 2009 har det ikke vært mulig å få tall på antall togreiser foretatt av UiB-ansatte. De som har reist med NSB har ofte bestilt på egenhånd, og uten at billetten har blitt registrert andre steder enn i reiseregningen. UiB har ikke gått igjennom reiseregningene for å finne antall togbilletter.

- Men nå har UiB inngått en avtale med NSB som innebærer at vi får 20 prosent rabatt på togbilletter bestilt gjennom Berg-Hansen. Det er foreløpig ikke mulig å bestille disse billettene via internett. Det må gjøres via telefon til reisebyrået, sier Skog.

Aksjon

Gunnar Kvåle og Helge Drange oppfordrer i et leserbrev i På Høyden UiB til å melde seg inn i 10:10-aksjonen, en aksjon der man skal redusere klimautslippene i egen bedrift med ti prosent i 2010.

Kvåle og Drange mener dette kan gjøres gjennom blant annet færre flyreiser, og mer bruk av videokonferanser.

Rektor Sigmund Grønmo skrev i et svarbrev at UiB slett ikke er fremmed for tanken om å slutte seg til aksjonen, og at administrasjonen allerede var i gang med et arbeid som skulle analysere hvorvidt UiB har mulighet til å nå målene i 10:10-aksjonen.

Dessuten skrev han at tiltaksplanen for ytre miljø (pdf) har som mål å redusere UiBs klimabelastninger med 20 prosent innen 2020.

Flere virkemidler

Til På Høyden sier Grønmo at arbeidet med å redusere antall flyreiser er viktig.

- Da er to virkemidler aktuelle: 1) Vi vil vurdere enda mer bruk av videokonferanser og telefonmøter. 2) Når det er nødvendig å reise, vil vi vurdere mer bruk av tog på strekninger der det er mulig, sier han.   - Vi må imidlertid også legge vekt på at det er en del møter og vitenskapelige konferanser, både nasjonalt og internasjonalt, som det er viktig å være tilstede på, av universitetspolitiske eller faglige grunner. Utfordringen er å finne den best mulige balansen mellom dette og miljømessige hensyn, legger han til.
Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.