Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Fornemmelse for mord

Et nytt dataverktøy og spesialbriller kan støtte kriminaletterforskere i å ta i bruk intuisjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Kripos og UiB.

Hovedinnhold

Du er politietterforsker, og kommer tilbake til kontoret hvor det trolig har skjedd et drap. Liket er fjernet, det samme er drapsvåpenet som opprinnelig ble funnet på gulvet. Begge er erstattet av papirlapper som viser en sort ramme fylt med et ikon. 3D-teknikerne har blitt raskere; denne gangen var de ut og inn på en halv time, og de nødvendige tingene ble fjernet like etter.

AR-brillene veier tungt i skuldervesken din; du åpner den og tar dem på. AR er ikke det samme som Virtual Reality, hvor alt er kunstig. Augmented Reality er noe annet; brillene viser en sammenstilling av en virkelig og en virtuell verden: Virkeligheten med noe attåt.

Du ser deg rundt på kontoret. Kameraet som er montert på brillene viser deg rommet. Når kameraet gjenkjenner den lille papirlappen med ikon på, tegnes en 3D modell av liket opp på skrivebordet, akkurat slik det ble funnet. Små lilla lyn-symboler dukker opp her og der i rommet, akkurat der du for noen dager siden markerte på iPhonen din. Steder å se nærmere på. Steder som ga deg en intuitiv følelse av noe.

Ikke sci-fi

Dette er ikke en ny cyberthriller, men et fremtidsrettet innspill der intuisjon tas på alvor i kriminaletterforskning. Ingerid Rødseth ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har forsket på hvordan bruk av intuisjon kan støttes i kriminaletterforskning. Hun har fått god hjelp av doktorgradsstudenten Tor Gjøsæter, som har programmert prototypen CrimeSceneAR.

– Intuisjon er bruk av ubevisst kunnskap. Det er en oppsummeringsfunksjon som kan tre i kraft når det er så mye informasjon at man ikke klarer å behandle den bevisst. Man får en intuitiv følelse av at noe er rett eller galt, uten at man vet grunnen til det. Ofte kommer man frem til grunnen senere, forklarer Rødseth til På høyden.

Hun har intervjuet flere kriminaletterforskere om hvordan de bruker intuisjon når de skal løse saker. Prosjektet hennes skal gjøre det enklere å dele intuisjon med andre, og gjøre det til et felles arbeidsverktøy for flere etterforskere.

– Intervjuene jeg gjennomførte med kriminaletterforskere kan tyde på at debenytter intuisjon når for eksempel tid og ressursbruk må prioriteres, sier Rødseth.

Ingen planer for praksis

Prototypen hun har laget kan i praksis brukes når og hvor som helst. Den fordrer en datamaskin som kan overføre virkelige gjenstander til 3D-modeller, og selvfølgelig AR-brillene. Men det er likevel ikke fritt frem for bruk ennå: det er både etiske og rettslige forhold man må forholde seg til om en 3D-modell for eksempel skal presenteres i retten.

– Kripos har evaluert systemet, og synes det er interessant. Men foreløpig har de ingen konkrete planer om å ta i bruk dette verktøyet i praktisk kriminaletterforskning, sier Rødseth.

GPS og intuisjon

I tillegg til 3D-modeller av gjenstander som er fjernet, er systemet også tenkt å kunne samordne intuisjonen til etterforskerne. Kommer de over noe som får dem til å stoppe opp, og som de vil komme tilbake til, kan de merke av stedet på en bærbar innretning (i prototypen brukes iPhone). Denne planter et lilla lyn over stedet i AR-verdenen.

– Ved hjelp av GPS kan den registrere akkurat hvor du var da du fikk følelsen, sier Rødseth, som også mener Kripos burde bruke mer intuisjon.

– Det er ikke hokus-pokus. Intuisjon bygger bare på så kompleks informasjon at det ikke er bevisst.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.