Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Unik kartlegging av havstrømmene kan gi bedre klimavarsel

Ny studie i det prestisjefylte tidsskriftet Nature Geoscience gir en unik beskrivelse av havsirkulasjon og klimavariabilitet, som kan gi et sikrere grunnlag for varsling av framtidens klima.

Hovedinnhold

Forskere fra Nansensenteret og Bjerknessenteret har sett på endringer i havklima og hvordan disse forplanter seg med havstrømmene i De nordiske hav, og da spesielt Norskehavet, basert på faktiske observasjoner. De nordiske hav har blitt grundig overvåket av blant annet norske, færøyske, islandske og (sovjet-) russiske forskningsfartøy siden 1950. Det er første gang forskere sammenstiller disse målingene i stor skala over flere tiår.

- Tidligere trodde man at forandringer i utvekslingen av vannmasser mellom De nordiske hav og Nordatlanteren skyldes endringer i dyphavet lengst mot nord, men vår analyse viser at kilden til disse endringene kan spores tilbake til Golfstrømmens forlengelse inn i Norskehavet, sier forsker og førsteforfatter Tor Eldevik fra Nansensenteret.

Studien gir dermed en bedre forståelse av Atlanterhavets omveltning fra varm Golfstrøm i overflaten til kald returstrøm i dypet, noe som gir et nytt grunnlag for å vurdere hvilke områder og målinger som er best egnet for å forstå klimaendringer i vår nære og fjerne fortid. Denne forståelsen må videre legges til grunn ved utviklingen av framtidens observasjons- og modellsystem for klimavarsling.

- For å beskrive et framtidig klima, er det helt nødvendig å kjenne til hvordan havklima har endret seg tidligere og hva som har vært kilden til disse forandringene. Studien vil derfor bli en viktig referanse for å kunne spore framtidige endringer, sier Eldevik.

Artikkelen det refereres til:
Eldevik, T., J.E.Ø. Nilsen, D. Iovino, K.A. Olsson, A.B. Sandø, and H. Drange, 2009: Observed sources and variability of Nordic seas overflow. Nature Geoscience, 2,
doi: 10.1038/NGEO518.

Kontaktperson:
Tor Eldevik, Nansensenteret, tor.eldevik@nersc.no, tel. 55 20 58 00/93 49 40 38

Faktaboks om Golfstrømmen

  • Golfstrømmen frakter store mengder varmt vann fra tropiske farvann til Nord-Atlanteren og delvis inn i Norskehavet, og avgir varme til atmosfæren her i nord.
  • Den varme strømmen i overflaten balanseres av en kaldere dyp returstrøm sydover i Atlanterhavet.
  • Temperatur og saltinnhold driver denne havsirkulasjonen. Endring i temperatur under global oppvarming eller økt fersket som følge av smeltevann fra for eksempel Grønland kan derfor påvirke havstrømmene.
  • Uten Golfstrømmen og vestavindsbeltet ville Norge vært 10- 15 grader kaldere.