Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Med hodet på blokken

– Jo lenger jeg holder på, jo gladere blir jeg i blokkfløyten, sier Jostein Gundersen. Forskningen hans på blokkfløyte tilsvarer den akademiske doktorgraden.

Hovedinnhold

Blokkfløyte. Noen blir for alltid skremt bort fra instrumentet i løpet av musikktimene på barneskolen. Andre igjen legger sin elsk på det. For Jostein Gundersen har kjærligheten til instrumentet ført ham til slutten av et treårig forskningsprosjekt som stopper både i middelalderen, renessansen og barokken.

Fra barneskole til akademiet

– Jeg begynte å spille i andre klasse. Vi var bare ti stykker, så det var ikke så avskrekkende, forteller Jostein Gundersen, som er stipendiat ved Griegakademiet.

Musikktimene med blokkfløyte på barneskolen ble avløst av korps og privattimer, deretter grunnutdanning ved Griegakademiet og Høyskolen for musikk og teater i Hamburg. Mastergraden ble avlagt ved Griegakademiet, og siden 2005 har Gundersen jobbet med et forskningsprosjekt gjennom Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbei.

Vi møter ham i Håkonshallen i Bergen, hvor han om en måned skal ha avslutningskonserten sin. Stipendprogrammet han deltar i er en parallell til den akademiske doktorgraden for utøvende og skapende kunstnere, hvor stipendiatene bruker noen år på å sette seg inn i et emne og utvikle kunsten sin.

Kunst som dokumentasjon

– Arbeidet blir ikke dokumentert med tekst, men i all hovedsak med kunstneriske uttrykk. Siden jeg er utøvende musiker leverer jeg en konsert og en demo-CD, mens kollegene mine som er malere og filmskapere leverer henholdsvis malerier og filmer, forteller Gundersen.

Vanligvis slipper ikke stipendiatavslutninger til i Håkonshallen, som ble oppført på 1200-tallet. Men siden det nå dreier seg om middelaldermusikk, ble det gjort et unntak.

– Jeg er veldig glad for at de gjorde et unntak for meg, for dette er et veldig fint konsertlokale. Det er også det eldste verdslige rommet i landet, sier Jostein, som skal levere en ensemblekonsert med musikk fra 13-1400-tallet den 28. april.

Improvisering fra 1400-tallet

I forskningsprosjektet utvikler han sine ferdigheter i improvisasjon av ornamenter i ulike historie stiler. Skjønt, improvisasjon?

– Vår måte å skille mellom komposisjon og improvisasjon var nok ikke gjeldende på 13-1400-tallet. Hele utdanningssystemet innen musikk var et annet enn i dag. Vi lærer alt fra noter og lærer regler for komposisjon. De lærte alt utenat, og memoriserte komposisjons-byggesteiner i stedet for å formulere regler. Musikken er satt sammen på en annen måte, og også ornamenteringspraksisen må sees i denne konteksten forteller han.

Se og hør eksempler på ornamentering her.

– Denne måten å spille på er veldig vanskelig for oss å gjenskape. Man må gjenutvikle øvingssystemer som ikke hører vår tid til, og det er grenser for hva man kan oppnå på 3-4 år, sier blokkfløytespilleren.

Jostein Gundersen forsker på improvisasjon av det som kalles diminusjoner på fagspråket. Dette er en måte å ornamentere melodier på ved å bygge ut med passasjer av mindre noteverdier. Ifølge Gundersen er det mye som tyder på at diminusjoner var en utstrakt metode å ornamentere musikk på i en lang periode i vår vestlige musikkhistorie.

Les mer og se videoklipp i UiBs internavis På Høyden.