Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Kan bli hovedstad for undersøkende journalistikk

Tidligere Dokument 2-journalister vil opprette et senter for undersøkende journalistikk i samarbeid med institutt for informasjons- og medievitenkap ved UiB.

Hovedinnhold

Per Christian Magnus og Robert Reinlund er bekymret for at  undersøkende journalistikk blir nedprioritert ordi den ikke er lønnsom  nok. De håper at et tett samarbeid mellom mediebransjen og akademia i et  senter for undersøkende journalistikk kan motvirke en slik tendens. Tiden demonstrerer nødvendigheten av nytenkning, mener Magnus. Senteret er ment som en møteplass for forskere, studenter og journalister fra  ulike mediebedrifter.

Global journalistikkrise

- Bygget vi selv har jobbet i har skrumpet inn. Vår egen redaksjon ble lagt ned for et halvt år siden.

Per Christian Magnus snakker om TV2s omfattende nedskjæringsprosess.
- ”Dokument 2” er et veldig bra program, men det er samtidig veldig dyrt å lage. Slik ”Dokument 2” drives nå blir det for dyrt, sa nyhetsdirektør i  TV 2, Kjell Øvre Helland, til dagbladet.no etter at planene om  nedleggelse av prisbelønte ”Dokument 2” ble kjent.

- Skjebnen til ”Dokument 2” er ikke enestående, men et problem som vi kommer til å se mer og mer av. Vi kan snakke om en global journalistikkrise. Det er behov for en tyngre, undersøkende  journalistikk, men den kan ikke hvile på mediebedriftenes budsjetter.  Tidligere var store, avslørende saker veldig profilerende. Nå leser  folk om det samme overalt, og det er få som vet hvem som først  meldte om hva. Da er ikke store avsløringer lønnsomme investeringer  lenger, forklarer Per Christian Magnus og Robert Reinlund.

Amerikansk inspirasjon

Ideen til senteret dukket opp da initiativtakerne besøkte UC Berkeley Graduate School of Journalism og deres Center for Investigative Journalism. Der møtes journalister og studenter i nært samarbeid om krevende saker. Studentene får verdifull erfaring med gravearbeid, og  journalister slipper å jobbe alene med tunge, vanskelige prosjekter.

 -Vi så masterstudenter i redaksjonsmøte med svært høyt journalistisk nivå. Det kunne vært utenriksredaksjonen i New York Times, forteller Magnus.

Magnus og Reinlund tror at mange journalister sitter med ideer som er  for krevende å ta fatt på alene. God journalistikk baserer seg på  samarbeid, og det vil senteret tilby, i følge Magnus.

Langt fram

Instituttleder Dag Elgesem mener initiativet er interessant i forhold til debatten om alternative modeller for å bevare kvalitetsjournalistikken.

Han tror det vil være positivt for universitetet å bidra til  samfunnsnyttig journalistikk, og at det vil gi en svært viktig kontakt mellom journalistikkforskningen og bransjen. Elgesem mener at prosjektet er realistisk under visse forutsetninger.

- Men det er veldig langt fram, sier han. 

Han peker på at prosjektet avhenger av finansiering utenfra og at det må kunne være nyttig i  ndervisningssammenheng.

- Vi vet ikke hvordan et eventuelt masterprogram i journalistikk vil se ut, og heller ikke om det er interesse for det.

Hovedstad for undersøkende journalistikk

Magnus og Reinlund la fram ideen for de ansatte ved institutt for informasjons- og medievitenkap onsdag. Flere av de ansatte stilte spørsmål ved ulike praktiske, administrative og formelle sider ved  prosjektet, og lurte blant annet på hvem som skal ha opphavsretten til  det som produseres. I følge Magnus og Reinlund er det tidlig å snakke  om slike spørsmål fordi prosjektet fortsatt er på planleggingsstadiet.

Journalistene mener at nye organisasjonsformer og finansieringsformer presser seg fram, og at et prosjekt som dette vil gjennomføres før eller senere.

- Miljøet i Bergen har mye å hente på være først ute. Vi  kan gjøre Bergen til hovedstad for undersøkende journalistikk, sa en entusiastisk Magnus på møtet med de instituttansatte.

Søknad til "Fritt Ord"

Magnus og Reinlund vil søke ”Fritt Ord” om støtte til å få i stand senteret.

- Spørsmål en er om instituttet skal være med på arbeidet med  søknaden. Det skal instituttrådet ta stilling til i  løpet av de nærmeste ukene, sier Elgesem.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.