Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

UiB gjennom nåløyet

Over 80 prosent av norske læresteder fikk avslag da de søkte om å få EUs kvalitetsstempel. Men UiB fikk gjennomslag.

Hovedinnhold

Diploma Supplement Label er et kvalitetsstempel som deles ut av EU i fireårsperioder. Det gis til læresteder innen høyere utdanning som følger internasjonal mal når vitnemålstillegg skal deles ut.

I Norge ble utstedelse av dette vitnemålet obligatorisk gjennom Bolognaavtalen allerede i 2002, og Universitetet i Bergen har hatt Diploma Supplement Label siden 2004.

Den gangen fikk 14 av 25 norske læresteder kvalitetsstempelet, noe som faktisk utgjorde halvparten av alle tildelingene i Europa. I år, når lærestedene skulle søke for en ny periode, har antallet norske søkere økt til 26. Likevel har bare fem læresteder fått utmerkelsen.

 UiB er blant dem.

– Hardt og målrettet arbeid

 – Det er veldig flott for UiB å få denne utmerkelsen. Mange ved UiB har jobbet hardt med dette, og dette er resultatet av det lange og målrettede arbeidet. Vi er veldig stolt over å kunne sette dette på listen over ting vi har oppnådd, sier viserektor for internasjonale relasjoner, Kjersti Fløttum.

Det er et uttalt mål fra EU-kommisjonens side at ikke alle som søker skal få kvalitetsstempler som dette. De som blir tildelt Diploma Supplement Label skal være et forbilde for andre utdanningsinstitusjoner.

Svært detaljerte krav

Men hvorfor har antallet norske mottakere sunket så kraftig i år? Frank Moe ved Senter for Internasjonalisering i Utdanning trodde langt flere ville slippe gjennom.

– Vurderingen skjer på bakgrunn av svært konkrete, og noen vil kanskje si svært detaljerte, krav. En eneste mangel er nok til å måtte avvise søknaden, forteller han.

Når utdanningsinstitusjoner søker om å få en Diploma Supplement Label, er det dermed ikke rom for en helhetlig kvalitetsvurdering der mindre mangler kan veies opp av en ellers god helhet. Moe forteller at mange norske søkere falt ut fordi det manglet et vedlegg, eller fordi et eksempel ikke var lagt ut på nett.

– Hvorvidt forholdene var reelt bedre sist, eller om vurderingene var mer lemfeldige da, kan jeg ikke si. Men kriteriene var de samme, sier Moe.

Han er sikker på at alle institusjoner som ønsker det kan få DS Label ved neste tildeling, og vil ta saken opp igjen i høst for å motivere til dette.

I Sverige gikk det enda verre. Av tolv søknader gikk ingen gjennom hos EU.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.