Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Ønsker mer kontakt med næringslivet

Ekstern finansiering og kontakt med næringslivet står på agendaen for Rolf Reeds pro- og viserektorer.

Hovedinnhold

I rektorvalgkampen har trekløveret Rolf Reed, Lise Øvreås og Ernst Nordtveit har valgt å holde på den tradisjonelle modellen med tre kandidater til rektorvalget. I sitt felles rektorkandidatur nevner de alle ekstern finansiering som en viktig kilde for UiBs forskningsfinansiering i tiden framover.

– Midlene fra statsbudsjettet strekker ikke til. Universitetet kan ikke dra lasset alene, og bør være aktivt med på å konkurrere om midler utenfra, hvis vi skal levere forskning av høy kvalitet. Å øke UiBs uttelling fra store eksterne forskningfinansiører som EU og Forskningsrådet er også viktig for å styrke UiBs inntekstgrunnlag, sier Lise Øvreås.

Ikke kjøpt og betalt

Øvreås mener man i større grad bør se hva samfunnet og næringslivet behøver.

– Men det er universitetet og forskerne som skal styre, og sette premissene for forskningen. Økt samarbeid med næringslivet betyr ikke at vi skal være kjøpt og betalt, sier hun.

Lise Øvreås er førsteamanuensis ved insitutt for biologi og er viserektorkandidat for utdanning og rekruttering i laget til Rolf Reed i rektorvalgskampen. Som kandidat med øye for utdanning og rekruttering, ønsker Øvreås i større grad å tilrettelegge karriereløpet til studenter fra bachelor- og ph.d.nivå, fram til en karriere som selvstendig forsker og forskningsleder.

Hun mener karrieremulighetene for UiB-kandidatene ikke bare er i næringslivet, men også i forvaltningen og forskningsinstitusjoner utenfor UiB.

Tverrfaglig nyvinning

Prorektorkandidat Ernst Nordtveit mener det blant annet være viktig å utvikle mulighetene for forskningsmessig nyvinning som ligger i tverrfaglig forskning.

Både Øvreås og Nordtveit legger vekt på arbeid for økt internasjonalisering i forskning og utdanning, med langsiktige samarbeidsforpliktelser med utenlandske universiteter.

– Vi vil satse på tematiske samarbeidsområder med utenlandske universiteter der vi er gode fra før, som f. eks. marin forskning og utviklingsforskning, sier Nordtveit.

Han forteller at hans team også vil legge til rette for samarbeid på områder hvor UiB potensielt kan styrkes via internasjonalt samarbeid.

– Forskerne må få støtte til oppbygging av internasjonale forskningskontakter ut fra egne faglige prioriteringer, mener Nordtveit.

– God dialog med studentene

Nordtveit vil også arbeide for at enkelte masterstudier delvis skal foregå ved utenlandske universiteter.

– Slik vil studentene få internasjonal erfaring, og en kan gi et bedre studietilbud enn UiB kan gi alene, sier Nordtveit.

Lise Øvreås ønsker seg flere gode utenlandske forskere til UiB, samt i større grad å utdanne studenter til attraktive stillinger i utlandet.

Som viserektor for utdanning og rekruttering vil Øvreås også anerkjenne den kompetansen studentene selv sitter med når det gjelder egen studiesituasjon og motviasjon for å velge å studere ved UiB.

– Det er viktig for meg å ha en god dialog med studentene og samvirke tett med dem, sier Øvreås.

Denne artikkelen er hentet fra På Høyden.