Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Pris til unge forskere

Sveinung Sandberg (32) og Daniel Lokshtanov (26) mottok Meltzerprisen for yngre forskere. Sandberg for forskning i gatebaserte rusmiljøer, Lokshtanov æres for datareduksjon som hjelpemiddel.

Hovedinnhold

Meltzerprisen for yngre forskere ble i går kveld delt ut på Hotell Norge, under den årlige middagen på grunnlegger Lauritz Meltzers fødselsdag. De to som mottar heder, ære og 100.000 kroner hver, jobber innen svært ulike fagfelt.

– De to er svært, svært gode, og viser at UiB er et breddeuniversitet, sa prorektor Berit Rokne i sin tale. 

Sandberg har i sin forskning tatt opp sentrale sosialpolitiske spørsmål som hovedsaklig handler om ungdommer og etniske minoriteter i gatebaserte rusmiljøer. Temaene har vært kriminell gatekultur, marginaliseringsprosesser for sårbar ungdom, rekruttering til tyngre rusmisbruk, salg av narkotika og vold. Relasjoner til hjelpeapparat og velferdsstat samt betydningen av populærkultur har også vært sentralt, ifølge omtalen.

– Jeg synes dette var veldig hyggelig, og en anerkjennelse av sosiologimiljøet i Bergen. Her er det et høyt faglig nivå og lett å få inspirasjon. At jeg kan få en slik pris tenker jeg også avspeiler at man jobber under forutsetninger som gjør at man får tid og frihet til å følge de interessene man har, sier Sveinung Sandberg til På Høyden. Han er i dag forsker ved Sosiologisk institutt.

Daniel Lokshtanov får Meltzerprisen for yngre forskere for sitt ”banebrytende bidrag til et nytt og raskt voksende felt innen informatikk – datareduksjon som hjelpemiddel til å løse vanskelige beregningsproblemer.”, ifølge omtalen. Lokshtanov er 26 år, men har likevel rukket å publisere over 40 vitenskapelige artikler og har etablert seg som en av de lendene eksperter på feltet.

– Det er utrolig hyggelig å få prisen, og veldig gøy at noen setter så mye pris på det jeg har gjort. Samtidig er det veldig mye å leve opp til, sier Lokshtanov.

Pris gir selvtillit

At Sandberg begynte å arbeide med rusmiljøet var en tilfeldighet. Sammen med forskerkolleger ved UiO fikk han midler til et prosjekt på Plata i Oslo i 2004. Underveis oppdaget de et interessant dopsalgmiljø ved Akerselva i Oslo. Men teoretisk har arbeidet vært drevet av interesse.

– Teorien jeg bruker er diskursanalyse, som handler om hvordan de fortellingene vi har om samfunnet preger hvordan samfunnet er og blir. For eksempel har jeg sett på hvordan guttene som driver med dopdealing veksler mellom å snakke om seg selv som ofre og som gangstere. Det reflekterer de to verdenene de lever i. På samme måte kan det si noe om hvordan vi alle lever i ulike verdener. Vi skifter også rolle avhengig av hvilken sammenheng vi befinner oss i, mener Sandberg.

For tiden jobber han med en ny bok med tittelen Cannabiskultur, sammen med Willy Pedersen fra UiO. Den er basert på kvalitative intervju med over 100 etnisk norske hasjselgere, smuglere, dyrkere og røykere, de fleste ressurssterke med middelklassebakgrunn.

Sveinung Sandberg mener prisen først og fremst gir ham selvtillit.

– Hvis jeg får en god ide kommer jeg i større grad enn før til å tro at det kan være noe å følge opp. Med en slik anerkjennelse blir man tryggere på det man driver med, sier Sandberg.

I talen takket han sin far, professor Sverre Sandberg, for at han har prentet inn hvor viktig det er å publisere i internasjonalt anerkjente tidsskrift.

Datareduksjon som hjelper

I sin doktoravhandling har Daniel Lokshtanov vært med på å utvikle en matematisk modell for å studere datareduksjon.

For mange viktige beregningsproblemer er den beste kjente løsningsmetoden å prøve alle muligheter. Dette er ekstremt tidkrevende selv for moderate størrelser av inndata. Men det er ofte mulig å ”rydde” inndata for irrelevante elementer før man prøver alle muligheter, og slike løsningsmetoder er ofte effektive i praksis, ifølge omtalen.

Daniel Lokshtanov begynte å programmere da han var i 13-årsalderen. Da han var 18 år kom han på 2. plass i Norsk informatikkolympiade ved NTNU, som er tilsvarende Abelkonkurransen innen informatikk. Lokshtanov fullførte mastergraden i 2006 etter bare tre års studier, og tok doktorgraden ett år før normert tid.

– Når man får en slik pris er det ikke fordi man har kommet dit alene. Menge rundt meg har bidratt, understreker Daniel Lokshtanov.

I sin takketale trakk han frem algoritmegruppen ved UiB som en støtte både i det faglige og det utenomfaglige.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.