Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Holbergprisvinnerens foredrag under symposiet

- Jeg ønsker å være en håpets historiker som gjør mennesker oppmerksom på de muligheter fremtiden gir, uttalte Natalie Zemon Davis før hun holdt sitt Holbergprisforedrag 2010.

Hovedinnhold

Tema for Holbergprisens symposium var i år "Doing Decentered History - the global in the local", som er et gjennomgående tema i Holbergprisvinner Natalie Zemon Davis' forskning. Hennes forskning løfter ofte frem konkrete hendelser og "hverdagsmenneskenes" enkeltskjebner fra historien.