Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Nulltoleranse for alkohol før og under svangerskapet

Alkohol kan han store negative effekter på barn. Knut Dalen ved UiB mener nulltoleranse er det eneste som hjelper.

Hovedinnhold

- Man bør ikke drikke alkohol når man planlegger å bli gravid, eller er gravid. Nulltoleranse for alkohol er det beste rådet, understreker Knut Dalen, spesialist i klinisk nervepsykologi ved Universitetet i Bergen overfor På Høyden.  

For i en studie som nylig er publisert i tidsskriftet Neuropediatrics viser at alkoholbruk har de klart største negative effektene på utviklingen av et barns liv i mors mage, skriver Dagens Medisin.

Utviklingshemming

Misbruk av rusmidler i svangerskapet fører til at barn får konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer. Men bruk av alkohol kan også føre til svikt i barnas intellektuelle evner.

- Vi har også sett eksempler på at barn, der mor har drukket mye alkohol i svangerskapet, er blitt utviklingshemmet, sier Sidsel Bruarøy, psykolog ved Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus til På Høyden.

Det er Bruarøy, sammen med Dalen og Liv Marie Lægreid, som har samlet data av alle barn av rusmisbrukere som ble behandlet på Haukeland i årene fra 1997 til 2007. Statistiker Tore Wentzel-Larsen har også bidratt i arbeidet.

Lavere score på IQ-test

Til sammen er det 130 barn og unge i alderen fire til fjorten år som er undersøkt av forskerne.

 

Ifølge Dagens Medisin hadde 29 av barna føtalt alkoholsyndrom (fetal alcohol syndrome – FAS), med dertil tilhørende vekstproblemer, nevrologiske endringer og misdannelsestrekk i ansiktet. 35 hadde noe mindre alvorlige føtale alkoholeffekter (fetal alcohol effects – FAE), mens 66 nyfødte barn var tydelig påvirket av mors alkohol- eller narkotikamisbruk (psychotropic drug-exposed – PDE).

- Senere i barndommen scoret alkoholmisbrukernes barn i FAS-gruppen dårligst på de ulike IQ-testene, men også barna i FAE-gruppen hadde mer reduserte evner enn de barna som ble utsatt for narkotika og legemidler i fosterlivet. Barna i alle tre gruppene hadde konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer, forteller Dalen videre til Dagens Medisin.

Liten kunnskap om mengde

Kun 7 av barna bodde hos sine biologiske foreldre, resten har vært gjennom omsorgsovertakelse grunnet foreldrenes rusmisbruk.

Forskerne har derfor ikke vært i stand til å si noe om mengdene alkohol eller narkotika som ble brukt av mødrene.

- Uansett så har det lenge vært kjent at mors bruk av alkohol i svangerskapet kan ha skadelige effekter på barns utvikling, også små mengder. Derfor er det beste rådet å ha nulltoleranse for alkohol når man planlegger å bli gravid, og når man er gravid.  På den måten unngår man at man drikker alkohol tidlig i svangerskapet, så tidlig at man kanskje ikke vet at man er gravid, sier Dalen.

Oppmerksomhet

Førstkommende mandag skal Sidsel Bruarøy i møte med Helsedirektoratet. Hun skal ta med seg resultatene for undersøkelsen, selv om det allerede i dag er kjent at alkohol er skadelig.

- Uansett så er det viktig at det blir så mye oppmerksomhet om temaet som mulig. Og det gjøres bra arbeid på dette feltet av Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, understreker hun.

Sør-Afrika

I tillegg til arbeidet ved UiB, arbeider også Knut Dalen også med muligheter for å starte et forskningsprosjekt ved University of the Western Cape i Sør-Afrika. I dette området er det mange vingårder, og alkoholskadene er betydelige på barn.

- Så mange som 40  pr. 1000 barn som fødes der, kan ha fått skader som følge av mors alkoholmisbruk i følge de dystreste statistikkene. På verdensbasis ligger tallene på mellom 0,5 og 2 pr. 1000 fødsler. Mange kvinner arbeider på vingårdene, og belønning i form av vin forekommer i stor grad. Selv om det formelt ble avskaffet for mange år siden, forteller Dalen.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.

Dokumenter