Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Hjem til mor etter fødselen

Nybakte norske mødre kan lære av kvinner i Nepal, hvor flesteparten unngår fødselsdepresjon overhodet.

Hovedinnhold

– Da vi gjorde undersøkelser i Nepal, fant vi at bare fem prosent av kvinnene hadde fødselsdepresjoner. Det var lavere tall enn det som er funnet tidligere, noe som kan komme av målemetoden vår, men også fordi vi gjorde undersøkelsen i et område som har en god del beskyttende faktorer for fødselsdepresjon.

Det forteller Signe Karen Dørheim, konstituert overlege ved Psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssykehus, som disputerer for doktorgraden sin ved UiB neste uke. Hun har forsket på forekomst av fødselsdepresjon i Nepal og Norge, og risikofaktorer for at det skal bryte ut.

Hjem til mor

– Folkegruppen som vi gjorde undersøkelser blant i Nepal, har som skikk at den nybakte moren drar hjem til sin egen mor etter fødselen. Dette så ut til å være beskyttende, for de som svarte på undersøkelsen vår mens de bodde hos sin egen mor, led ikke av depresjon. Det viser at dette er en viktig tradisjon å ta vare på, forteller Dørheim.

 I Norge var tallet på mødre som opplevde fødselsdepresjon ifølge denne undersøkelsen hele 16,5 prosent. Og selv om det ikke er mulig å gjøre noen direkte overføring fra erfaringer i Nepal til Norge, mener Dørheim at vi har ting å lære.

– Nybakte mødre i Norge må ikke være redde for å spørre om hjelp fra sine nærmeste. Man trenger ikke alltid skulle klare alt selv. En kan jo spekulere i om vi har organisert oss her i Norge slik at denne støtten ikke er så lett å få til, ved at man bor geografisk langt fra begges foreldrehjem, eller at besteforeldregenerasjonen er mer opptatt med egen jobb og aktiviteter i Norge enn de er i Nepal, forteller hun.

Mer enn søvnmangel

Det er kjent at kvinners søvn forandres i barseltiden, men til nå har det vært lite forsket på sammenhengen mellom dette og depresjon. Dørheim mener det er en klar sammenheng mellom disse.

– Men både kvinnen selv, familien og helseapparatet må se an hele situasjonen. Det er ikke sikkert at man er stresset og uopplagt bare fordi man sover dårlig. Man må ikke bare tenke at så lenge søvnen blir bra, så kommer ting til å ordne seg. Det kan være psykososiale forhold og tidligere belastninger som også spiller inn, og kombinert med dårlig søvn kan det føre til depresjon, forteller hun. 

Faktorene som gjør at man havner i risikosonen for depresjon i Nepal og Norge er ulike, men de er alle knyttet til det samme: forholdet til partneren. Mens det i Nepal er spesifikt polygami og alkoholisme hos ektemannen som kan bidra til å utløse fødselsdepresjon, er det også i Norge sammenheng mellom et dårlig parforhold og depresjon.

Gikk fra dør til dør

Idéen med å forske på depresjon i Nepal ble født etter at Signe Karen Dørheim hadde arbeidet i landet i tre år som lege i et kommunehelseprogram. Etter å ha blitt nysgjerrig på om det fantes fødselsdepresjon i landet, begynte hun å intervjue barselkvinner. Undersøkelsen omfattet til slutt tre befolkninger: Kvinner som kom på sykehuset og kvinner som oppsøkte helseposter på landsbygden seks uker etter fødselen utgjorde to deler.

– Den siste gruppen oppsøkte vi selv ved å gå fra dør til dør i byen og identifisere gravide kvinner. Seks uker etter fødselen kom vi tilbake med undersøkelsen, sier Dørheim.

Ulike metoder

De to landene i undersøkelsen kan likevel ikke sammenlignes rent vitenskapelig. I Nepal deltok 426 kvinner, men halvparten av dem kunne ikke lese eller skrive, så selvutfyllingsskjemaet måtte kompletteres med intervju.

I Norge deltok 2830 kvinner; alle som fødte i 2005 og 2006 i Sør- og Midtrogaland fikk tilsendt et spørreskjema i posten.

– Vi fant at søvnproblemer var assosiert med depresjon i begge land. Det å ha vært deprimert tidligere, under svangerskapet, og stressende livshendelser siste året spiller inn både i Nepal og Norge, forteller Dørheim.

– Veldig mange sover dårlig etter fødselen. Da er det viktig å få hjelp av partneren eller andre til å ta seg av barnet, avslutter hun.

Denne artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.