Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Aktuell kompetanse

Forskere tett på finanskrisen

Tøffere arbeidsmarked og langt flere søkere til høyere utdanning er to konsekvenser av den økonomiske krisen. UiB har mange dyktige forskere som kan si noe om hvordan finanskrisen rammer oss.

Hovedinnhold

I kjølvannet av de usikre tidene har det blant annet blitt færre sommerjobber. Derfor har samfunnsøkonom Kjell Erik Lommerud foreslått at regjeringen burde utvide studiestøtten fra ti til tolv måneder. Lommerud er en av UiBs forskere som vet mye om finanskrisens effekter.

Den økonomiske nedgangen har også ført til en kraftig økning i antall søkere til høgskoler og universiteter. UiB kom svært godt ut av opptaket med hele 11 % flere søkere enn i fjor.

Her er noen av våre forskere med kompetanse på ulike sider ved finanskrisen:
Kjell Erik Lommerud 
Lommerud er professor i økonomi. Han kan svare på spørsmål om arbeidsmarked, studiestøtte, finanspolitikk og andre generelle henvendelser om krisen.
mob: 95 80 19 01

Erling Vårdal
Vårdal er professor i økonomi. Han kan blant annet svare på hvordan finanskrisen vil påvirke norsk økonomi, og vet også mye om internasjonal makroøkonomi.

Camilla Brautaset
Brautaset er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Hun ser finanskrisen i et historisk perspektiv, i forhold til andre større og mindre finansielle kriser. mob: 473 29 832

Terje Knutsen
Knutsen er universitetslektor og statsviter, og kan kommentere den politiske håndteringen av finanskrisen ut fra sitt faglige ståsted. mob: 911 73 442

Jan Erik Grindheim
Grindheim er timelærer ved Institutt for sammenliknende politikk. Han kan blant annet svare på generelle spørsmål om det politiske aspektet ved krisen.
mob: 909 19 939

Wigdis Jorunn Espeland 
Espeland er etnolog og kulturviter ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Hun kan fortelle hvordan folks dagligliv kulturelt og historisk sett har blitt påvirket av større kriser. Hvordan håndterte folk for eksempel en så stor krise som krigen? mob: 901 74 594

Trenger du tips til forskere på andre fagfelt, ring en mediekontakt!