Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Millioner til elektronisk litteratur

Elektronisk litteratur er fremdeles ukjent for mange. Nå har et UiB-ledet prosjekt fått en million euro til å forske på fenomenet.

Hovedinnhold

Tradisjonelle bøker har dominert litteraturen i mange hundre år, og på tross av at lesebrett som Kindle har dukket opp i senere tid, vil situasjonen trolig forbli uendret i overskuelig fremtid. Elektronisk litteratur har derimot eksistert siden 90-tallet, og på tross av navnet handler ikke dette om å lese Dan Brown i elektronisk form.

– Det som utmerker elektronisk litteratur, er at den er en born-digital artifact, sier Scott Rettberg.

Det dreier seg om litteratur i vid forstand. Det kan være hypertekst-fiksjon, interaktive drama, bevegelige dikt og installasjoner. Forfatterne kommer fra en rekke ulike praksiser og bakgrunner, og kan være både forfattere og grafiske designere.

Hypertekst-performance

Scott Rettberg er førsteamanuensis i digital kultur ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, og skal lede prosjektet som har fått akronymet ELMCIP (som står for Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice).

Han har også skrevet elektronisk litteratur selv, og sammen med to venner stod han bak The Unknown, en hypertekstroman om en fiktiv bokturné. Den lekne, humoristiske og kronologiløse teksten slo an blant publikum:

– Den ble så populær at vi dro på turné og fremførte den. Publikum ble oppmuntret til å avbryte når de ville vi skulle følge lenkene i teksten, forteller Rettberg.

The Unknown fikk også plass på en museumsutstilling, og viste seg da i en tredje form. Nettopp disse ulike måtene å oppleve tekst på er et av fokuspunktene til forskningsprosjektet ELMCIP.

Lurer du på hvordan elektronisk litteratur kan fungere i en performance-setting, kan du sjekke ut videoklipp her og her.

Samarbeid over landegrenser

– Litteraturhistorikere har gjerne konsentrert seg om nasjonal litteratur. Men den elektroniske litteraturen er et barn av det elektroniske nettverket. Samarbeid er mer vanlig, og man trenger ikke tenke på geografiske skiller. Vi vil se på måter å bruke kollaborative sosiale nettverk til å skape tekstbaserte uttrykk, sier Rettberg.

Et annet mål med prosjektet er å etablere en infrastruktur rundt den elektroniske litteraturen. Rettberg forteller blant annet at bibliotekarer ofte har vansker med å forholde seg til sjangeren, og ELMCIP skal også utvikle verktøy for lærere som vil undervise i elektronisk litteratur.

– I USA er elektronisk litteratur mer institusjonalisert. Selv om mange i Europa ikke har hørt om det, er det mange som driver med det, forteller Rettberg.

Utvikler seg med teknologien

Han tror fremtiden vil bringe enda flere måter å oppleve litteratur på, blant annet gjennom duppeditter som iPhone og lesebrettet som Apple etter ryktene vil lansere senere denne måneden.

– Vi er i en veldig interessant periode med eksperimentering nå. Mennesker skriver mer på datamaskin enn det man noensinne gjorde på papir tidligere. Og når det kommer ny teknologi, vil noen finne på en ny bruksmåte for den, sier Rettberg.

Han nevner blant annet geolocation, altså at elektronikken vet hvor du befinner deg, som et verktøy til å fortelle historier.

– En iPhone kan gjøre mange ulike ting. Når denne teknologien blir mer en del av folks liv, vil man spørre seg hvorfor ikke boken kan bruke mer av mulighetene som ligger i den, sier Rettberg.

Han mener at teknologien ligger til rette for at vi vil få et større forhold til elektronisk litteratur i årene som kommer.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.