Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Forsker på stemmer i hodet

Hjerneforskere ved UiB søker deg som har opplevd å høre stemmer når ingen snakker til deg. Møt dem på Christiekonferansen.

Hovedinnhold

Det er ikke bare syke mennesker som hører stemmer. Friske personer kan oppleve det i forbindelse med stress eller etter å ha mistet en av sine nærmeste. For noen oppleves stemmene i hodet som en naturlig del av livet.

Les mer på bt.no: Hører du stemmer i hodet? 

Forskere ved UiB ønsker å komme i kontakt med friske personer som hører stemmer til et forskningsprosjekt. Målet er å hjelpe pasienter som virkelig lider av stemmene de hører i sitt eget hode.

Les mer om forskningsprosjektet og kontakt forskerne.

Bergen fMRI group presenterer sin forskning på årets Christiekonferanse. Gruppen er internasjonalt anerkjent for sin hjerneforskning. De har finansiering fra det europeiske forskningsrådet og er del av et Senter for fremragende forskning utnevnt av Norges Forskningsråd. Prosjektleder Kristiina Kompus fikk tidligere i år Meltzerprisen for lovende unge forskere.