Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Vil bli best i verden

Nordic Journal of Music Therapy har fått 500.000 kroner fra Grieg-fondene. Nå er målet å bli det ledende internasjonale tidsskriftet på feltet.

Hovedinnhold

– Det er alltid en hard kamp om midler, kanskje spesielt nå under finanskrisen, så det er fint å få en anerkjennelse av dette slaget, sier sjefsredaktør i Nordic Journal of Music Therapy (NJMT), Christian Gold.

Det er mange forandringer på gang for det 18 år gamle tidsskriftet som har utspring fra Griegakademiet. En ny avtale med det internasjonale forlaget Routledge har sikret en online-utgave av tidsskriftet som nå kan leses på 700 universiteter rundt i verden.

En annen av planene med dette samarbeidet er å øke utgivelsene fra to til tre i året. Gold forventer at manuskriptstrømmen til bladet vil bli større, noe som vil føre til mer arbeidspress. Og det er her Grieg-støtten kommer godt med.

Gjort på fritiden

– Til nå har redaktørarbeidet blitt gjort i fritiden. Vi har hatt en deltidsstilling som har tatt unna mange av de tekniske oppgavene, men det er et stort skritt for tidsskriftet at vi etter 18 år nå har mulighet til å drive mer profesjonelt, sier Gold.

I tillegg til å lønne redaktørarbeidet, har NJMT flere mål som skal hjelpe dem å nå det internasjonale toppsjiktet innen musikkterapi:

* Tidsskriftets impact factor skal registreres ved å måle hvor ofte NJMT sine artikler blir sitert i andre tidsskrift.

* NJMT skal inn i Medline, en database hvor helsepersonell kan finne frem til artiklene. De to tidligere søknadene har blitt avslått, men Gold mener at NJMT har blitt mer relevant for legestanden de siste årene

* Et online-system for å behandle innsendte artikler skal tas i bruk. Manuscript Central brukes allerede av tidsskrifter som Nature og British Medical Journal.

* Økning fra to til tre utgaver i året.

– Alt dette vil kreve ekstra arbeid, og vi kommer til å bruke midlene vi har fått til dette, forteller Gold.

Et ungt felt

Sjefsredaktøren håper at resultatet vil bli større synlighet – også utover fagfeltet musikkterapi.

– Musikkterapi som felt har eksistert i rundt 50 år. Noen tidsskrifter om feltet har eksistert så lenge, men de brukte lang tid på å komme inn i bildet internasjonalt. Vi har hatt en veldig god utvikling de årene vi har eksistert, og funnet en god anerkjennelse i det vitenskapelige miljøet internasjonalt, sier han.

NJMT har fokus på filosofisk og kvalitativ forskning, noe Gold forteller har vært underrepresentert i de amerikanske tidsskriftene.

– Vi skal ha en nordisk forankring og en internasjonal holdning, sier han før han går tilbake til arbeidet med å gjennomføre femårsplanen.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.