Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Global helsemønstring

For tredje år på rad inviterer de akademiske miljøene i Bergen til internasjonalt forskermøte om verdens store, uløste problemer. Hovedtema i år er global helse.

Hovedinnhold

Et hundretalls doktorander og unge forskere fra hele verden vil samles i Bergen i slutten av juni for å delta på Bergen Summer Research School (BSRS). Her vil de møte internasjonalt kjente forskere og diskutere og lære mer om emner som:

Se hele programmet her.

Bergen Summer Research School er et felles løft mellom Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole, Høgskolen i Bergen, Unifob og Christian Michelsens Institutt. Tanken bak BSRS er at globale utfordringer krever dialog på tvers av disipliner, og mellom forskere fra Nord og Sør.

Norge, som er et høyt utviklet samfunn og samtidig et viktig donorland i globalt utviklingsarbeid, har et ansvar for å forsøke å finne gode løsninger på disse utfordringene.

Gjennom BSRS ønsker de akademiske miljøene i Bergen å ta sine forpliktelser som kunnskapsby alvorlig ved å tilby en internasjonal plattform for utveksling av ny og alternativ kunnskap om de store utfordringene i vår tid. Slik kunnskap kan hjelpe oss å gjennomføre nødvendige endringer både i rike og fattige land.

Flere sesjoner er åpne for publikum:

 

Hjemmeside: Bergen Summer Research School

Artikler om tidligere års sommerskoler: