Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Hvalvask i Vitenskapshvelvet

Universitetet i Bergen har mange spennende historier å by på. I programmet Vitenskapshvelvet står ekstrem oppussing av hval på menyen.

Hovedinnhold

I denne utgaven av Vitenskapshvelvet blir vi med på blant annet ”ekstrem oppussing” av hvalskjelett og jakten på løsningen av hittil uløselige problem innen informatikkfaget.  Vi skal også bli kjent med en mer eller mindre glemt storhet innen medisinfaget og vaksineforskningen – Konrad Birkhaug, som det også lages en multimediesak om i samarbeid med Hubro. Det er tidligere UiB-rektor, professor emeritus Ole Didrik Lærum ved Gades institutt, som gir oss innblikk i Birkhaugs spennende liv.

Programmet tar også en tur innom den marine forskningen ved UiB - og prof. Bodil Holst ved Institutt for fysikk og teknologi, viser fram sitt unike forskningsverktøy – atommikroskopet.

Dette er andre sending i år og neste år planlegges det flere program. Vitenskapshvelvet blir sendt på NRK2.

Univisjon legger vekt på opplevelsesaspektet i sin programproduksjon, enten det er beregnet på beste sendetid eller til ”ettermiddagskaffen”.  ”Vitenskapshvelvet”, sendes i Kunnskapskanalen på NRK2. Kunnskapskanalen er et samarbeidsnettverk for tv- og nettbasert kunnskapsformidling til allmennheten. Nettverket består av universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. 

Vitenskapshvelvet sendes lørdag 11.12. kl. 15:45