Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Satser stort på klimaforskning

UiB nøyer seg ikke bare med å forske på vestlandsvær. Nå skal de også forske på tropisk klima.

Hovedinnhold

Som et ledd i UiBs økende satsning på forskning i skjæringspunktet klima, fattigdom og helse, lyses det snart ut et ledig professorat i tropisk meteorologi ved Geofysisk institutt.

- Det er i de tropiske områdene man vil se de største effektene av klimaendringene, og derfor mener vi det er viktig at vi har så mye kunnskap om de områdene som mulig, forteller Helge Drange, professor i oseanografi ved UiB.

Drange regner med man må til utlandet for å finne den rette kandidaten til jobben. Både Storbritannia, Øst-Asia og USA har ledende forskere på fenomener i tropisk klima.

- 70 prosent av klimautslippene kommer fra den vestlige verden, det vil si USA, Europa og Japan. Og det er i vår del av verden vi har økonomien, teknologien og samfunnsstrukturene til å få gjort noe med klimautslippene, mener Drange.

Flere utfordringer

Den klimaopptatte professoren mener de største utfordringene knytter seg til vann og vannkvalitet, og deretter hvordan økningen i temperatur og vannmangel vil påvirke matproduksjonen i spesielt utviklingsland.

- Om jeg skal rangere utfordringene videre, er bresmelting og økning av havnivå store utfordringer. Men bresmelting vil på sikt også føre til vannmangel for de områdene som i dag får vann fra smeltevann. Når breene er borte, blir det ikke smeltevann, sier han.

I tillegg nevner han sykdommer, som blant annet malaria, som store utfordringer i fremtiden.

Møteplasser

Drange har ledet en arbeidsgruppe som i cirka ett år har arbeidet med å styrke i UiBs forskning på nettopp klima, fattigdom og helse.

I første omgang har de vært et interimstyre, men nå er arbeidsgruppen blitt til en paraplyorganisasjon. Dette er blitt mulig gjennom en gave fra Unifob-stiftelsen.

- Vi skal legge til rette for at fagdisiplinene kan møtes, blant annet gjennom samlinger og lignende. Dessuten skal vi få i gang en nettside. På sikt kan det også bli kurs som et del av masterstudium, forteller Drange.

I tillegg til professoratet i tropisk meteorologi, lyses det også stilling som forskningskoordinator ved Forskningsavdelingen.

Denne personen får ansvar for å koordinere arbeidet på tvers av fagdisiplinene.

Samarbeid

Tidligere prorektor Anne Gro Salvanes forteller til På Høyden at Bergen i mange år har vært fremtredende på klimaforskning gjennom Bjerknessenteret. Dessuten har UiB sterke miljø i medisin, samfunnsvitenskap og økologi.

- Nå legger UiB sentralt til rette for at disse fagdisiplinene kan samarbeide for å løse globale klimautfordringer, sier Salvanes.

Dessuten vil UiB også snart ansette en professor II i "human rights and environmental security."

- Den nye professoren og professor-II som skal tilsettes vil være sentrale fagpersoner til å bygge opp forskings- og utdanningsaktiviteten, og den nye forskingskoordinatoren vil være en sentral støttefunksjon for disse, sier Salvanes.

- Jeg tror det kommer mye toppforskning fra disse miljøene fremover og gleder meg til å lære mer om sammenhengene mellom klima, helse miljø og samfunn, legger hun til.

Stillingen som professor i tropisk meteorologi blir lyst ut i disse dager, men Salvanes regner med det kan gå noe tid før den nye professoren er på plass.