Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Millioner til yngre forskere

Bergens Medisinske Forskningsstiftelse gir 18, 9 millioner kroner til seks yngre forskere fra UiB for å flytte pasientsengen nærmere labben.

Får midler: Av tjuefire søkere fikk seks tilslag. (f.v) Øivind Halskau ...
Får midler: Av tjuefire søkere fikk seks tilslag. (f.v) Øivind Halskau (Institutt for biomedisin), Tomas Eagen (Institutt for indremedisin), Daniela Elena Costea (Gades institutt), Lise Gundersen (Institutt for klinisk medisin), Xisong Ke (Gades institutt) og Hrovje Miletic (Institutt for biomedisin), som ikke var tilstede under feiringen. De får 1 050 000 kroner hver i tre år, til sammen 18, 9 millioner kroner.

Hovedinnhold

– Jeg får nå mulighet til å drive med det jeg ønsker, å forske videre på translasjonell diabetesmedisin, sier Lise Gundersen fra Institutt for klinisk medisin.

Hun er en av seks yngre bergensforskere som nå får sjansen til å forske videre etter postdoktorperioden takket være midler fra Bergens Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS).

I vår lyste stiftelsen ut midler til yngre forskere som studerer såkalt translasjonell medisin. Tildelingen ble feiret på det nye Laboratoriebygget ved Haukeland sykehus, samtidig med åpningen av Mohn kreftlaboratorium (MKL).

Translasjonell medisin foregår i skjæringspunktet mellom grunnleggende forskning på laboratoriet og klinisk virksomhet på sykehuset.

– Translasjonell forskning er viktig blant annet ved at den knytter ulike miljøer sammen, istedenfor at en isolerer seg og driver på med sin egen forskning, mener Gundersen.

Vanskelig forskerkarriere

Det kan være en lang vei mellom postdoktorperioden til en fast vitenskapelig stilling, i følge dekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Nina Langeland

– Etter en postdoktorstilling er det ikke mange muligheter for vitenskapelig virksomhet. Med midlene fra BMFS blir det mulig å beholde de flinkeste i Bergen, sier Langeland.

– Tenker langsiktig

Direktør for BMFS Kåre Rommetveit forteller at stiftelsen har forsøkt å tenke langsiktig når de nå bevilger midler til yngre forskere innen translasjonell medisin. Stiftelsen startet bevilgninger til translasjonell forskning ved Helse-Bergen og UiB allerede i 2004. Nå har stiftelsen funnet nye hull å tette for å sikre fremtidig rekruttering.

– Etter innspill fra fagmiljøene fikk vi klare tilbakemeldinger på at den største flaskehalsen i karrieresystemet for forskerne var etter postdoktorperioden, sier Rommetveit.

Bevilgningene til de yngre forskerne innen translasjonell medisin vil fortsette parallellt med rekrutteringen av yngre fremragende forskere som tildeles fra Bergens Forskningsstiftelse (BFS), forteller Rommetveit.

Bevilger millioner til kreftlaboratorium

I tillegg til midlene til yngre forskere, bevilger BMFO 12 millioner kroner til nytt laboratorium til grunnleggende kreftforskning ved Universitetet i Bergen. I samarbeid med Haukeland universitetssykehus opprettes Mohn kreftlaboratorium (MKL) 21. desember.

Forskningen skal bidra til bedre forståelse av kreftsykdommer, bedre diagnostikk og behandling av kreft.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.