Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Global klima- og energimønstring i Bergen

For andre år på rad inviterer de akademiske miljøene i Bergen til internasjonalt forskermøte om verdens store, uløste problemer. Hovedtema i år er klima, miljø og energi.

Hovedinnhold

Et hundretalls doktorander fra hele verden vil samles i Bergen i slutten av juni for å delta på Bergen Summer Research School (BSRS), som i år arrangeres for andre gang. Her vil de møte internasjonalt kjente forskere og diskutere og lære mer om emner som: Hvordan kan vi begrense og tilpasse oss klimaendringer på måter som virker til beste for alle, og særlig mennesker i fattige land? Hvordan kan økonomi spille på lag med god miljøforvaltning? Hvordan kan vi skaffe nok energi til alle, uten samtidig å ødelegge den jorda vi deler? Og hva er sammenhengen mellom klima, energi og menneskerettigheter? Disse spørsmålene tas opp både i egne doktorgradskurs og i åpne forelesninger og debatter.

Bergen Summer Research School er et felles løft mellom Universitetet i Bergen, Norges Handelshøgskole, Høgskolen i Bergen, Unifob og Christian Michelsens Institutt. Tanken bak BSRS er at globale utfordringer krever dialog på tvers av disipliner, og mellom forskere fra Nord og Sør. Norge, som er et høyt utviklet samfunn og samtidig et viktig donorland i globalt utviklingsarbeid, har et ansvar for å forsøke å finne gode løsninger på disse utfordringene. Gjennom BSRS ønsker de akademiske miljøene i Bergen å ta sine forpliktelser som kunnskapsby alvorlig ved å tilby en internasjonal plattform for utveksling av ny og alternativ kunnskap om de store utfordringene i vår tid. Slik kunnskap kan hjelpe oss å gjennomføre nødvendige endringer både i rike og fattige land.

Bergen kommune, Bergen næringsråd og flere deltakere fra næringslivet er viktige medspillere i årets sommerforskerskole.

Tid: 22. juni - 3. juli
Sted: Universitetet i Bergen, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1
Mer informasjon: www.gdc.uib.no

Arrangement som er åpne for publikum:

23. juni kl. 10:00-11:00: Professor David Battisti, University of Washington: Climate variability and Food Insecurity.

25: juni kl. 18:00-21:30: Paneldebatt: Successful Solutions to Our Generation's Energy Crisis. Organiseres i samarbeid med Bergen Næringsråd. NB! Sted: Grands Selskapslokaler, Ole Bull plass

29. juni kl. 18:00-21:30: Paneldebatt: Climate, environment and energy: The role of Politics, Media and NGOs. Arrangeres i samarbeid med Bergen kommune. NB! Sted: VilVite

30: juni kl. 09:00-11:00: Professor Simon Caney, University of Oxford: Climate Change and Human Rights.

30. juni kl. 11:30-13:00: Paneldebatt: Climate Change, Uncertainty and Complexity.

1. juli kl. 15:30-21:30: Foredrag og kritisk paneldebatt: Alternative Energies in a Global Perspective. NB! Sted: Christian Michelsen Research (CMR), Fantoftveien

Kontakt:
Førsteamanuensis Asunción Lera-St.Clair, faglig leder av BSRS.
Epost: asun.st.clair@sos.uib.no, mobiltelefon: 45261902

Viserektor/professor Kjersti Fløttum.
Epost: kjersti.flottum@rektor.uib.no, mobiltelefon: 95208342