Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Vil ha antropologi-YouTube

Nyhetsbildet gir oss informasjon om hvordan folk dør, men ikke hvordan de lever. Frode Storaas ved Bergen Museum vil gi et supplement.

Hovedinnhold

Svar raskt: Hva vet du om Haiti? Du har antakelig fått med deg at øyen nylig har blitt utsatt for et enormt ødeleggende jordskjelv. Kanskje du til og med kan navngi et par diktatorer og diskutere gjelden landet har til Verdensbanken og Frankrike. Men hva vet du egentlig om det daglige livet der?

– Utgangspunktet for dette prosjektet er frustrasjonen over at nyhetsbilder gjerne er den eneste visuelle informasjonen vi får om andre land. Og nyhetsbilder er per definisjon unntak, de viser det eksepsjonelle.

Det sier Frode Storaas, antropolog og førsteamanuensis ved Bergen Museum.

Han arbeider for å samle antropologisk materiale fra verdens land på en nettside som skal supplere informasjonen man får i nyhetsbildet. Heller enn bare de ekstraordinære hendelsene, skal man kunne se hvordan dagliglivet arter seg. ”Bak Nyhetene” er en av arbeidstitlene så langt.

Populærvitenskapelig

– Henning Mankell sa at vi får bare vite hvordan folk i Afrika dør, ikke hvordan de lever. Mange forskere her i Bergen har jobbet i Afrika, og de sitter på alt fra antropologiske historier fra dagliglivet, til kunnskap om politiske strømninger. Denne typen materiale burde være lettere tilgjengelig, sier Storaas.

Han ser for seg at nettsiden blant annet modellerer seg som videonettstedet YouTube, men med strengere redaktøransvar.

Et utgangspunkt for prosjektet er NAFA (Nordic Anthropological Film Association), som har kontakter med antropologiske filmskapere over hele verden. NAFA's filmarkiv på noen hundre filmer er nå plassert på institutt for sosialantropologi.

Ifølge Storaas kan også Universitetsbiblioteket og Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling kan være interessante samarbeidspartnere.

Nettsiden skal ikke nødvendigvis bare by på filmer, men også tekst. Målgruppen er den jevne interesserte, samt journalister og skoleklasser.

– Vi får allerede mange henvendelser fra skoler som lurer på hvor de kan få tak i filmer fra Afrika og andre steder i verden. Jeg ser for meg at noe av stoffet på nettsiden kan være popularisert, og så lenke videre til rapporter og vitenskapelig materiale, sier han.

Kan bli betalingsløsning

Dette antropologiens YouTube har vært i planleggingsfasen siden 2007. Likevel gjenstår det en del problemer som må løses før ideen kan gjennomføres.

Ett av spørsmålene er knyttet til opphavsrettigheter på de antropologiske filmene. Ifølge Storaas ser det ut til å gå mot en slags betalingsløsning for å kunne gjøre filmene tilgjengelig på nettet.

I tillegg mangler også det tekniske rammeverket som kan gjøre streaming og vedlikehold av nettstedet mulig. Og ikke minst trengs en redaktørstilling.

– Skal vi ha et levende nettsted, er vi nødt til å forplikte oss redaktørmessig, sier Storaas, som på tross av alle vanskene mener prosjektet er viktig å sette ut i livet:

– Det er tanken om et museum uten vegger. En av oppgavene for meg som jobber på museum er nettopp å gjøre slik informasjon tilgjengelig: Ikke bare hvordan man levde for hundre år siden, men hvordan man lever i dag.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.