Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

La befalet hvile!

Jo mer moralske militæroffiserer er, desto mer svekkes deres dømmekraft av søvnmangel, viser forskning fra UiB.

Hovedinnhold

Husker du den gangen du var på militærøvelse?  Mens du og kompisene dine måtte sove i gamle telt i utslitte soveposer midt på vinteren, lå befalet og sov søtt innendørs. Kanskje dette ikke var så dumt likevel, i følge en doktorgradsstudie fra Det psykologiske fakultet, UiB.

– Undersøkelsen viste at militærpersonell som i utgangspunktet har høyest utviklet evne til moralsk vurdering er mest sårbare for søvnmangel. De som i utgangspunktet hadde lav evne til moralsk tenking var derimot lite påvirket av søvnmangelen, sier Olav Kjellevold Olsen, fra forskergruppen for operativ psykologi, UiB og Sjøkrigsskolen.

Olsen forteller at det som regel er offiserer i de høyeste stillingene som tar de modneste avgjørelsene. Dette tyder på at staben trenger nok hvile for å lage gode strategiske og prinsipielle løsninger.

Søvnige kadetter

Studien baserer seg på et stridsøvelseskurs ved Sjøkrigsskolen. I en uke fikk kadetter kun to og en halv time søvn per natt. De gjennomførte en internasjonalt anerkjent test som måler evne til moralsk rettferdighetstenking. Deltakerne utførte testen i både uthvilt og søvnig tilstand.

– Kadettene svekket sin moralske dømmekraft med opp til det halve når det ble frarøvet søvnen, forteller Kjellevold.

Resultatene ble nylig publisert i det anerkjente søvnforskningsmagasinet Sleep.

Tre moralske nivå

I studien ble kadettene presentert for fem etiske dilemma, som det tar rundt en time å svare på.  De ble spurt om alt fra aktiv dødshjelp til sensur av informasjon. Til hvert dilemma var det knyttet 12 ulike argumenter som representerer ulike modenhetsnivå. Logikken er da at kadettene prioriterer de argumentene som er nærmest deres egen tenkemåte.

Undersøkelsen opererte grovt sett med tre moralske nivåer.

  • Ren egoisme. Soldaten krever mer enn de andre og tenker kun på hva som gagner seg selv i en presset situasjon.
  • Regelfølging. Man er ikke i stand til å ta rettferdige avgjørelser selv, og følger regelverk uten kritisk sans. Dette forutsetter at det foreligger rettferdige regler.
  • Prinsipiell tenking. Personen har nok moralsk dømmekraft til å ta selvstendige og rettferdige avgjørelser under skiftende situasjoner som regelverket ikke dekker.

Trøtthet gir regelryttere

I utgangspunktet antok forskerne at søvndeprimerte hoppet rett inn i en egoistisk tenkemåte hvor man kun tenker på hva som gagner en selv i en presset situasjon. Det var ikke tilfellet. Den store forskjellen mellom uthvilte og søvnfattige var at sistnevnte ble mye mer regelorienterte, og sluttet å tenke selv.

– Undersøkelsen viser at befal og operative ledere bør være bevisst på å hvile folkene sine når de kan. Men studien viser også viktigheten av å lage gode og spissede regelverk som dekker flere situasjoner, sier Olsen.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.