Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

UiB med de høyeste søkertallene noensinne

Tallet på søkere (8536) til Universitetet i Bergen er det høyeste institusjonen har opplevd siden man gikk over til et nasjonalt samordna opptak.

Hovedinnhold

I år er det særlig jus og psykologiutdanningen som opplever sterk vekst.

Økningen i antallet søkere ved UiB er i år på omlag 4 % fra 2009, mens det nasjonalt er en liten nedgang i søkertallet sammenlignet med fjoråret. De andre store universitetene opplever en tilbakegang.

- Det er gledelig at flere ønsker seg til UiB. Vi ser en fortsatt økning i søkertallene til UiB som et tegn på at institusjonen har blitt mer synlig i det nasjonale landskapet, sier viserektor for utdanning ved UiB Kuvvet Atakan.

Jus og psykologi svært populært

Juridiske fag opplever økt interesse nasjonalt, men mens den nasjonale økningen er på om lag 13 %, så er økningen for jusstudiet ved UiB på hele 25 %.

Et annet felt som har en sterk økning i interesse er utdanningene som tilbys ved Det psykologiske fakultet. Psykologiutdanningene har en samlet vekst på om lag 17 %.

Realfagene fortsetter den positive utviklingen

Etter fjorårets formidable økning for realfagene er det svært positivt for UiB at antallet søkere til realfagene fortsatt øker. For fagområdet matematisk og naturvitenskaplige fag er økningen på nærmere 10 %.

Oppsving for estetiske fag

Nasjonalt er det en tilbakegang i søkertall til estetiske fag på om lag 7 %, mens økningen ved UiB er på hele 68 %. Det er særlig digital kultur og det nye studiet i musikkterapi som opplever en svært høy interesse.

Noen fagområder opplever minkende interesse for en noen av sine studier, men tallene er ikke dramatiske. Dette gjelder eksempelvis for mediefagene og for helsefagene.

Kontaktperson

Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan tlf. 55 58 20 78, mobil 958 77 982

For mer informasjon
Seksjonsleder ved Utdanningsavdelingen, Marianne Huse, tlf. 55 58 87 91, mobil 997 35 740

Samordna opptak, nasjonale søkertall 2010
http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall%20/soekertall-2010/