Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

– Ønsker å inspirere med doktorgrad

Hilkka Ndjaula er den første som har tatt doktorgraden gjennom det mangeårige fiskerifaglige samarbeidet mellom UiB og Namibia. Hun håper graden inspirerer flere landsmenn til forskning.

Hovedinnhold

UiB har samarbeidet med Namibia siden 1983. Sammen med Havforskningsinstituttet har universitetet stått for utdanning og veiledning for studenter innen fiskeribiologi og fiskeriforvaltning.

– Det er ikke mange som tar doktorgrad innen fiskerifag i Namibia. De fleste studentene tar mastergrad og ender opp i fiskeriadministrasjon. Jeg håper min grad vil inspirere flere namibiere til å ta doktorgrad, og forske videre, sier Hilkka Ndjaula.

Hun tror at den svake rekrutteringen til doktorgradsstudier delvis skyldes at en doktorgrad anses som overkvalifisering innenfor det pågående arbeidet med fiskeressursene. Det føles tryggere å ta mastergrad og få en trygg jobb etterpå

Vil forske videre

Men hun tror også den lave rekrutteringen skyldes at namibiske fiskeristudenter har hatt få doktorgradsstudenter og forskere å se opp til.

– Jeg håper at doktorgraden min fører til en forskerstilling, og dermed bevise at det er mulig å få jobb med doktorgrad, sier Ndjaula.

Ndjaula ser for seg forskningsmuligheter ved University of Namibia i Windhoek, eller ved Fiskeriministeriet for marine ressurser  (NatMIRC).

I sin doktorgradsavhandling studerte hun hvor, når og hvordan taggmakrell og sild reproduserer seg.

– Dette er viktig kunnskap for bærekraftig fiskeriforvaltning. Taggmakrellen er en av de viktigste kommersielle fiskeartene i Namibia, sier Ndjaula.

Fornøyd med samarbeid

– UiB har bidratt med å bygge opp fiskerinæringen i Namibia ved å utdanne studenter på masternivå, i tjue år. Nå er det flott at også noen av disse tar doktorgrad, sier prorektor Anne Gro Salvanes.

Ndjaula tilhører gruppen som Salvanes kaller ”gullkullet” blant masterstudentene fordi det er så mange flinke studenter der.

– Vi ser nok flere og flere doktorgrader fra disse etter hvert, sier Salvanes.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.