Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Christieprisen 2013

Vil hedre brobygger

Universitetet i Bergen søker kandidater til Christieprisen 2013. Vinneren skal ha bidratt til god samhandling mellom forskning, utdanning og samfunnet for øvrig.

Leder Maria Dyrhol Sandvik (t.v.) og Marie Hørlyck tok i mot Christieprisen...
Leder Maria Dyrhol Sandvik (t.v.) og Marie Hørlyck tok i mot Christieprisen 2012 på vegne av Studentersamfunnet. Rektor Sigmund Grønmo delte ut prisen.
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen

Hovedinnhold

Stortingspresident, museumsmann og brobygger Wilhelm Frimann Koren Christie fikk sin egen statue i Bergen. Den årlige Christieprisen skal tildeles en person eller virksomhet som har fulgt i hans fotspor. Prisen skal vise verdien av samhandling mellom universitetet og omverdenen, og hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping innenfor kultur-, nærings- og samfunnsliv.

- Prisen blir nå delt ut for fjerde gang, og vi opplever at dette er en pris som blir lagt merke til, sier Knut Helland. Han leder juryen, som består av dekaner ved UiB, en student og tre representanter fra nærings- og kulturliv på Vestlandet.

Prisen er på 250 000 kroner og blir delt ut under Christiekonferansen den 25. april. Tidligere vinnere er Marit Warncke i Bergen Næringsråd, forleggerne Vigmostad og Bjørke og Studentersamfunnet i Bergen.

- Det er god bredde i tidligere utdelinger, og prisen gir fin oppmerksomhet både til vinneren og til viktigheten av samarbeid mellom akademia og verden rundt oss. Dette blir spennende! sier Helland, som håper på mange og gode innspill om verdige vinnere.

Alle kan foreslå kandidater til Christieprisen 2013. Forslag og begrunnelse sender du til christiekonferansen@uib.no innen 1. februar 2013.

Les mer om Christieprisen.