Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

UiBs valgeksperter

Her er noen av UiBs forskere med kompetanse på valg og aktuelle temaer i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011.

Hovedinnhold

Institutt for sammenliknende politikk -

Noen utvalgte forskere:

Terje Knutsen, førsteamanuensis. Spesialfelt: Valgobservasjon og valgadferd

Sveinung Arnesen, stipendiat. Spesialfelt: Meningsmålinger, valgforskning og atferd rundt stemmegivning                                    

Per Selle, professor. Spesialfelt: Partienes organisasjonsapparat og EU.

Elisabeth Ivarsflaten, førsteamanuensis. Spesialfelt: Opinion, velgeradferd, partikonkurranse og valgkampdynamikk i et komparativt perspektiv.        

Frank Aarebrot, professor. Spesialfelt: Meningsmålinger, partipolitikk, valg, politisk adferd, politiske tendenser og beslutninger.

Hilmar Langhelle Mjelde, stipendiat. Spesialfelt: Politiske partier/partiorganisasjon, ekspert på Frp.

Julie Ane Ødegaard, stipendiat. Spesialfelt: Valg, stemmeavgivning, spesielt blant unge.

Se også instituttets egen kompetanseliste

Instituttleder: Lise Rakner. Rakner kan også uttale seg om tema som lokalpolitiske lister, miljøvern, forurensning, klima.

Andre aktuelle forskere:

Anne Lise Fimreite, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Leder for tiden NAV-evalueringen.

Aktuelle temaer i valgkampen:

Integrering

Mette Andersson, professor ved Sosiologisk institutt. Spesialfelt: Migrasjon, etnisitet/ "rase" og rasisme, identitet og identitetspolitikk, sosiale bevegelser, transnasjonalitet, religion.

Elisabeth Ivarsflaten, førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk Spesialfelt: Høyrepopulisme, fremmedfrykt, og politikk i møte med innvandring.

Politisk kommunikasjon og retorikk

Jens Kjeldsen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Spesialfelt: Politisk retorikk; særlig ift. politisk talekunst, politisk (fjernsyns)debatt og politisk fjernsynsreklame.

Martin Eide, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Spesialfelt: Medienes og journalistikkens samfunnsmessige rolle og makt, politisk kommunikasjon og medienes politiske rolle.

Anders Johansen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.  Spesialfelt: Politisk retorikk , sitter i programstyre for forskningsgruppen Demokrati og rettsstat.

Gisle Andersen, stipendiat ved Sosiologisk institutt. Spesialfelt: Politisk argumentasjon, særlig i norsk miljøpolitikk. Knyttet til forskergruppen "Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi".

Helsereformer/helseøkonomi

Jan Erik Askildsen, forskningsdirektør, Uni Rokkansenteret og professor ved Institutt for økonomi. Spesialfelt: Helseøkonomi, arbeidsmarked for helsepersonell, ulikhet i inntekt og helse, styring og regulering av helseinstitusjoner.

Økonomi

Steinar Vagstad, professor ved Institutt for økonomi. Spesialfelt: Politisk økonomi, konsekvenser av valgløfter/prioriteringer (for samfunnsøkonomien).

Kjell Erik Lommerud, professor ved Institutt for økonomi.                             Arbeidsmarked og samfunnsøkonomi.

Katrine Løken, postdok ved Institutt for økonomi. Spesialfelt: Familieøkonomi og trygdeøkonomi. Effekter av ulike familiepolitikkreformer som fødselspermisjon, barnehage og sykehjemsutbygging.

Sosiale medier i valgkampen

Jill Walker Rettberg, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Spesialfelt: Sosiale/brukerstyrte medier; blogging, Twitter,Facebook.

Linda Elen Olsen, stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.   Spesialfelt: Erfaringer og bruk av sosiale nettverkstjenester, og tillit til informasjon på web. NB! Er i Australia fra Aug – Nov 2011.

Skole

Arild Raaheim, professor ved Institutt for pedagogikk.                                         Spesialfelt: Studenters læring og mestring, alternative eksamens- og vurderingsformer, evaluering av undervisningsprogrammer, presentasjonsteknikk, mellommenneskelig kommunikasjon, holdnings- og atferdsendring.

Lise Granlund, stipendiat ved Sosiologisk institutt. Spesialfelt: Utdanning- og kunnskapssosiologi, steinerskole og offentlig grunnskole, problematferd og allmennlærerutdanning.

Klima

Helge Drange, professor ved Geofysisk institutt. Spesialfelt: Havmodellering, klimaendringer i Arktis, havets opptak og frigjøring av CO2.

Tore Furevik, professor ved Geofysisk institutt og leder for Senter for klimadynamikk. Spesialfelt: Klimavariabilitet og klimaendringer. Leder den nasjonale forskerskolen i klima og koordinerer flere prosjekt om klimaeffekter i Asia. 

Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning kan svare på det meste om klima. Liste over hvem som svarer på hva finner du her.