Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

– Et stand up-talent

Stipendiat Ann Kristin Molde tok Forsker Grand Prix med storm, og fikk årets største pokal med hjem. Se video.

Stipendiat Ann-Kristin Molde mottok kveldens største pokal av minister Tora...
Stipendiat Ann-Kristin Molde mottok kveldens største pokal av minister Tora Aasland.
Foto/ill.:
Sidsel Flock Bachmann, Forskningsrådet

Hovedinnhold

– Dette var stand-up og teater, og helt fantastisk, sa dommer Steinar Thorsen. Da hadde stipendiat Ann-Kristin Molde gitt lattermusklene til en stappfull sal på Grand selskapslokaler en solid treningsøkt. Og det ved å legge frem sine funn innen språkforskning.

Siden hun var liten har nemlig Ann Kristin Molde undret seg over hvorfor de som snakker østlandsdialekt har så vanskelig for å legge om til bergensk. Er det fordi bergensere er spesielt begeistret for østlandsdialekt? Fordi østlendinger språklig sett er mer overlegne? Eller rett og slett fordi de ikke får til å snakke bergensk?

Bergensk er vanskelig

Og ja, Molde snakker selv østlandsk. Da hun var fem år flyttet familien fra Oslo til Bergen. Men femåringen strevde med å tilpasse seg den nye dialekten. Hun fikk ikke helt dreisen på skarringen, og gav ganske fort opp.

Som voksen ville Ann Kristin Molde til bunns i problemet. I dag er hun stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) ved UiB og forsøker å finne svar på språkfenomenet. 

– Det er vanlig at man legger om dialekten når man er liten, men det er kjempestor forskjell ut fra hvilken dialekt man kom flyttende med, sier Molde til På Høyden.

Holder på østlandsk

Hun spurte 24 elever på videregående skole som hadde flyttet til Bergen som barn, om hvilke dialekt de hadde i dag. Alle de ti som var flyttet til Bergen med andre dialekter enn østlandsk hadde enten lagt om (n=8) eller fått blandingsdialekt (n=2). Men blant de 14 som kom flyttende fra Østlandet som barn, hadde halvparten beholdt dialekten.

– Jeg er overbevist om at grunnen er at østlandsk har en spesiell posisjon i Norge. Samtidig er bergensk vanskelig å lære, også om man har lyst til å legge om, sier Molde.

En av dem hun har dybdeintervjuet forteller at hun brukte fire år på å lære seg bergensdialekt, blant annet ved å øve seg med en reklamefilm om tran.

– Jeg tror man slipper lettere fra deg hvis man snakker østlandsk, enn hvis man har en mer spesiell dialekt. Man opplever å bli forstått, og det er ikke nødvendigvis en dialekt som gir mye plaging, sier Ann-Kristin Molde.

Maurtuer og skremte sild

Ann-Kristin Molde kjempet om pokalen med ni andre stipendiater fra Bergen. Fire minutter hadde hver av dem i første runde, til å overbevise dommerpanel og publikum om at de var kveldens beste formidlere av sine forskningsfunn.

Trude Duelien Skorge fra Institutt for indremedisin fortalte om passiv røyking, Elisabeth Silden ved samme institutt fortalte om sin kreftforskning. Kristian K. Starheim fra molekylærbiologisk institutt og Institutt for kirurgiske fag brukte maurtuen som bilde på sin kreftforskning, mens Silde Endresen Reme fra HEMIL-senteret hadde hjernen som utgangspunkt for sin fortelling om kroniske ryggsmerter.

Birgitte Graverholt fra Høyskolen i Bergen og Institutt for samfunnsmedisin forsker på eldre, mens Marte Haave fra NIFES og Institutt for biologi vil ha oss til å spise mer fisk. Ove Daae Lampe fra CMR og Institutt for informatikk viser grafiske fremstillinger av oljeutslippet i Mexicogulfen, mens Lise Doksæter fra Havforskningsinstituttet og Institutt for biologi forteller at hun har brukt de siste fire årene på å skremme sild.

– Helt vidunderlig

I finalen kjempet tre kvinnelige forskere om heder og ære – psykolog Silje Endresen Reme, ernæringsbiolog Marte Haave og språkforsker Ann-Kristin Molde. Men ingen kunne slå Ann-Kristin Molde.

– Du er helt vidunderlig, sa jurymedlem Nina Kristiansen, redaktør for forskning.no.

– Jeg vil ha invitasjon til disputasen, sa Steinar Thorsen, som er regissør og skuespiller når han ikke bedømmer forskerformidlere.

Om det var østlendinger eller bergensere som lo høyest under Forsker Grand Prix fredag, skal ikke vi spekulere i. Forsknings- og høyere utdanningsminister – og østlending – Tora Aasland så i hvert fall ut til å more seg over Moldes vittige fremføring.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.