Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Årsmelding 2008

Rapporter fra de ulike fakultetene og avdelingene er nå klare.

Hovedinnhold

Papirversjonen blir distribuert til ulike offentlige og private instanser.

Fyldige nettversjoner av årsmeldingene finner du på uib.no/arsmelding.