Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

– De tunge fagene forsvinner

Alle unge vil være på Facebook, men ingen vil studere informatikken som ligger bak. Nå slår Kai Olsen alarm.

Hovedinnhold

– Den norske høyere utdanningen blir drevet som Nille driver butikk. Man gir kundene det de vil ha, det er ingen ideologi bak. Universiteter og høyskoler kan ikke la 19-åringer diktere hva slags utdanninger de skal tilby.

Kai Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og professor II ved UiB. Forrige uke holdt han et foredrag på Institutt for informatikk med tittelen ”Informatikkfaget – vekst og fall”.

– IT styrer verden. Likevel faller opptaket av informatikkstudenter, og det er så godt som bare Bergen, Trondheim og Oslo som fremdeles tilbyr studiene. Det tok 20 år å bygge opp et godt fagmiljø i Molde, og når det blir rasert vil det ta 20 nye år å bygge det opp igjen, sier Olsen.

Ingen vil lage Facebook

Alle arbeider med datamaskin i dag, fra industriarbeidere via bønder til studenter, påpeker Olsen. Musikk- og filmbransjen blir revolusjonert, og det er IT som bestemmer hvordan avisbransjen skal se ut i fremtiden. Fritiden til stadig flere tilbringes på Facebook, Twitter og YouTube, noe som går ut over de gamle mediene som TV og radio.

– Det er ikke nok å kunne kjøpe programvare som hyllevare. I næringslivet endres prosessene, og datasystemene må følge med. Derfor er det viktig å ha kompetanse på dette området, sier Olsen.

Samtidig som at informasjonsteknologien er i ferd med å ta over verden, er stadig færre norsk ungdom interessert i å være med på revolusjonen som noe annet enn brukere. Olsen påpeker både at fra 6000 studenter i 1999 har tallet falt til 2000 i år.

Skylder på finansieringen

– Stykkprisfinansieringen har mye av skylden for dette. Om man opprinnelig har 50 studieplasser og det er 500 søkere, tar man opp alle for at de ikke skal forsvinne til andre universiteter. Samtidig legger man ned fag som har få søkere. Dette går ut over de harde basisfagene, mener Olsen.

Han påpeker at mange læresteder oppretter moteriktige fagkombinasjoner for å tekkes 19-åringene.

– Men dybdefag kan ikke anvendes like fleksibelt som mer overfladiske fag. Alle tunge, dype fag vil forsvinne, sier han.

Etterlyser mer styring

Det finnes bare en løsning på problemet, ifølge Kai Olsen: Kunnskapsdepartementet må ta over styringen.

– De må opprette studier, bestemme hvor det skal ligge og hvor mange studieplasser det skal være. Det kan være vanskelig for departementet å forutse hvordan situasjonen vil være om 5-10 år, men det er viktigere å gjette enn å ikke gjette, mener Olsen.

Studentene svikter informatikkstudiene og andre basisfag fordi Norge er et så rikt land som det er, hvor det er muligheter for alle. Det er forståelig at ikke alle vil ta tunge studier, sier Olsen.

En annen grunn er at yrkene man gjerne hører om i media er lege, advokat, journalist.

– Universitetene kunne nok gjort mer for å markedsføre studiet. Men 19-åringene kan ikke få bestemme hva studiekapasiteten skal være. Den retningen vi er inne i nå er livsfarlig, sier Olsen.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.