Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Sommeren 2012: Aktuelle forskere

Turisters selvbilde, historiske hageplanter, familieliv i ferien, søvnproblemer og gjeldskrisen i Europa. UiB har eksperter på dette og mye mer.

Hovedinnhold

Forskerne er gruppert etter tema:

  • I nyhetsbildet: Politikk
  • I nyhetsbildet: Diverse tema
  • Opptak til høyere utdanning
  • Helse og ernæring
  • Familieliv i ferien
  • Søvn om sommeren
  • Hage- og planteliv
  • Ferie og økonomi
  • Sommerlektyre
  • Andre ekspertlister

 

I nyhetsbildet: Politikk
Knut S. Vikør
, professor
Tema: Syria, Midtøsten generelt
Kontakt: 55 58 27 11 / 911 72 906, e-post Knut.Vikor@ahkr.uib.no

Anders Bjørkelo, professor
Tema: Sudan, Egypt, Midtøsten generelt
Kontakt: 55 58 23 18 / 922 44 625, e-post Bjorkelo@ahkr.uib.no

Hilmar Langhelle Mjelde, stipendiat
Tema: Presidentvalg i USA, norsk og amerikansk politikk, Fremskrittspartiet
Kontakt: 55 58 97 29 / 482 62 619, e-post Hilmar.Mjelde@isp.uib.no

Terje Knutsen, førsteamanuensis
Tema: Europeisk politikk
Kontakt: 55 58 20 18 / 911 73 442, e-post Terje.Knutsen@isp.uib.no


I nyhetsbildet: Diverse tema

22. juli ett år etter
Se egen liste over aktuelle forskere. 

Klima
Forskerne ved Bjerknessenteret for klimaforskning kan svare på det meste knyttet til klima. Kontakt: 55 58 98 03, e-post post@bjerknes.uib.no

Jordskjelv
Kuvvet Atakan
, viserektor
Kontakt: 55 58 20 78 / 958 77 982, e-post Kuvvet.Atakan@geo.uib.no

OL i London
Knut Helland
, dekan
Tema: Sport i media
Kontakt: 55 58 91 16 / 975 57 120, e-post Knut.Helland@infomedia.uib.no

Jan Oskar Engene, førsteamanuensis
Tema: Terrorfare, flagg og nasjonale symboler
Kontakt: 55 58 28 95 / 480 41 961, e-post Jan.Engene@isp.uib.no


Opptak til høyere utdanning
Samordna opptak legger frem tall og fakta om årets hovedopptak til høyere utdanning den 20. juli: http://info.samordnaopptak.no/

Spørsmål om opptaket ved UiB: Per-Arne Larsen, Studieadministrativ avdeling
Kontakt: 55 58 98 60 / 996 42 262, e-post: Per-Arne.Larsen@adm.uib.no

Arild Raaheim, professor
Tema: Pedagogikk, utdanning, hvilke fag er (u)populære osv.
Kontakt: 55 58 25 55 / 416 49 272, e-post Arild.Raaheim@iuh.uib.no 


Helse og ernæring
Arvid Nilsen, professor
Tema: Føflekker og hudkreft
Kontakt: 55 97 39 38, e-post arvid.nilsen@med.uib.no

Rebecca Jane Cox Brokstad, professor
Tema: Influensa, forkjølelse
Kontakt: 55 97 46 68 / 452 42 979, e-post Rebecca.cox@gades.uib.no

Nina Langeland, dekan
Tema: Infeksjoner, tropiske sykdommer
Kontakt: 416 16 450, e-post Nina.langeland@mofa.uib.no

Hilde Gundersen, postdoktor
Tema: Alkohol i ferien
Kontakt: 412 98 517, e-post Hilde.Gundersen@isf.uib.no

Anders Goksøyr, instituttleder
Tema: Giftige og hormonforstyrrende stoffer, f.eks. i solkrem
Kontakt: 55 58 44 03 / 970 70 994, e-post Anders.Goksoyr@bio.uib.no


Familieliv i ferien
Helge Holgersen
, førsteamanuensis
Tema: Forholdet foreldre-barn, behandling av barn med psykiske lidelser
Kontakt: 55 58 88 62 / 959 24 328, e-post Helge.Holgersen@uni.no

Tove Ingebjørg Fjell, professor
Tema: Frivillig og ufrivillig barnløshet, donor/adopsjon/surrogati, kvinners partnervold mot menn
Kontakt: 55 58 98 85 / 970 93 756, e-post Tove.Fjell@ahkr.uib.no

Linda Helen Munkvold, førsteamanuensis
Tema: Barne- og ungdomspsykologi, atferdsvansker, ADHD, grensesetting og familiekonflikter
Kontakt: 55 58 88 79 / 907 56 525, e-post Linda.Munkvold@psysp.uib.no


Søvn om sommeren
Bjørn Bjorvatn
, professor, leder for Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer
Tema: Søvn generelt, søvnvansker og søvnsykdommer
Kontakt: 911 40 269, e-post Bjorn.Bjorvatn@isf.uib.no

Janne Grønli, førsteamanuensis, senterkoordinator ved Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer
Tema: Stress og søvn
Kontakt: 922 96 559, e-post janne.gronli@uib.no

Ingvild Saxvig, stipendiat
Tema: Søvn og døgnrytme hos ungdommer
Kontakt: 922 97 371, e-post ingvild.saxvig@isf.uib.no


Hage- og planteliv
Per Harald Salvesen
, førsteamanuensis
Tema: Botanikk, alle slags hageplanter, historiske hageplanter, Arboretet på Milde
Kontakt: 55 58 72 61 / 920 11 177, e-post Per.Salvesen@um.uib.no

Trond Andersen, førsteamanuensis
Tema: Mygg og vårfluer
Kontakt: 55 58 29 62, e-post Trond.Andersen@um.uib.no

Bjørn Arild Hatteland, postdoktor
Tema: Brunsnegler og kampen mot sneglene
Kontakt: 55 58 22 19 / 976 99 640, e-post Bjorn.Hatteland@mnfa.uib.no


Ferie og økonomi
Svein Larsen
, instituttleder
Tema: Turisme, reisevaner, alkoholbruk, turisters selvoppfatning, frykt og bekymringer
Kontakt: 55 58 86 28, e-post Svein.Larsen@psysp.uib.no

Kjell Erik Lommerud, professor
Tema: Valuta, finans-/gjeldskrisen
Kontakt: 55 58 92 09 / 958 01 901, e-post Kjell-Erik.Lommerud@econ.uib.no

Steinar Vagstad, professor
Tema: Valuta, finans-/gjeldskrisen, euroen, økonomi, lån, kredittkort
Kontakt: 55 58 92 27 / 414 79 185, e-post Steinar.Vagstad@econ.uib.no


Sommerlektyre
Brita Ytre-Arne, forsker
Tema: Ukepresse, mediebruk, kjønn, medier og populærkultur
Kontakt: 55 58 41 14 / 909 32 844, E-post Brita.Ytre-Arne@infomedia.uib.no

Jørgen Sejersted, førsteamanuensis
Tema: Eldre norsk og nordisk litteratur
Kontakt: 55 58 29 75 / 474 49 536, e-post Jorgen.Sejersted@lle.uib.no

Anders Kristian Strand, førsteamanuensis
Tema: Litteratur (lyrikk og romaner) fra 1800 til 1950
Kontakt: 55 58 22 67 / 948 13 439, e-post Anders.Strand@lle.uib.no 


Andre ekspertlister
Det juridiske fakultet 
Institutt for sammenlignende politikk
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Trenger du en forsker som kan uttale seg om noe helt annet? Se våre tips om hvordan du finner frem til riktig forsker ved Universitetet i Bergen.