Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Holbergpris til historieprofessor

Professor ved Universitetet i Toronto Natalie Zemon Davis får den prestisjetunge prisen.

Hovedinnhold

Johan Östling ved Lunds universitet tildeles Nils Klim-prisen.

Les mer i UiBs internavis På Høyden.