Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Skuffet over revidert budsjett

Rektor Sigmund Grønmo er skuffet over at regjeringen ikke oppretter flere studieplasser. Finansminister Sigbjørn Johnsen fremhever at regjeringen de siste årene har opprettet 5600 nye studieplasser.

Hovedinnhold

Revidert nasjonalbudsjett for 2010 ble lagt frem tirsdag. For universitets- og høyskolesektoren er det nesten ingen endringer.

På Høyden stilte følgende spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen i et nettmøte:

"I stortingsmeldingen ”Utdanningslinja” fra i juni i fjor peker Kunnskapsdepartementet (KD) på en utdanningsbølge som vil komme på grunn av store ungdomskull og mulig økt press på arbeidsmarkedet. ”Yngrebølgen” samt en forventet økning i antall søkere til høyere utdanning på 10 prosent, vil føre til et behov for ca 33.000 nye studieplasser de neste fire årene.

– Hvorfor legger da ikke regjeringen opp til noen økning i studieplasser i revidert budsjett? Kan vi forvente en større økning i budsjettet for 2011?"

Sigbjørn Johnsen svarer følgende:

”God dag Guri, Regjeringen har satset betydelig på nye studieplasser de siste årene. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009 foreslo regjeringen å opprette 3000 nye studieplasser. I statsbudsjettet for 2010 foreslo regjeringen en opptrapping på ytterligere 2600 studieplasser. Vennlig hilsen Sigbjørn Johnsen”

 

Labre forventninger

Rektor Sigmund Grønmo er skuffet over at regjeringen ikke satser mer på studieplasser.

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke følger opp sine egne ambisjoner fra Soria Moria, og tar dette til etterretning, sier Grønmo.

Rundt 103.400 personer søkte om studieplass i 2010, viser tall fra Samordna opptak.

– Jeg mente regjeringen burde benyttet den muligheten som høye søkertall gir til å etablere flere godt finansierte studieplasser. Men jeg hadde ikke store forventninger gitt alle uttalelser og signaler på forhånd, sier Grønmo.

Den store nyheten fra Kunnskapsdepartementet (KD) er at regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til en undersjøisk fiberoptisk kabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Skuffelse

Det var varslet at Regjeringen ville kutte 17 milliarder i det reviderte budsjettet som ble lagt frem tirsdag. Få av kuttene rammet forskning og utdanning.

Forskerforbundet reagerer med skuffelse over at regjeringen ikke viser tegn til å satse på utdanning.

– Forskerforbundet hadde forventet at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ville komme med forslag om flere tusen nye studieplasser, uttaler Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet til Forskerforum.

– Men i stedet har de ikke foreslått en eneste ny studieplass. Regjeringen fjerner seg med dette fra lik rett til utdanning, sier Hodne.

Forventer økt budsjett

Universitets og høyskolerådet (UHR) forventer at budsjettet øker for 2011 siden revidert nasjonalbudsjett 2010 ikke inneholder nevneverdige tiltak for høyere utdanning, forskning og store ungdomskull.

– I revidert nasjonalbudsjett for 2010 er det ikke iverksatt reelle økonomiske tiltak etter handlingsromgruppas forslag til tiltak, skriver rådet i en pressemelding.

– Vi håper fortsatt at regjeringen vil satse på studenter og høyere utdanning i budsjettet til høsten, sier Anne Karine Nymoen, leder for Norsk studentorganisasjon, til Uniforum, UiOs nettavis.

Sigmund Grønmo har ikke de store forventningene til at budsjettet for 2011 vil gi den store økningen i studieplasser.

– Vi får se om de da slår til, men jeg har ikke så store forventninger, sier Grønmo.

UHR har i sitt innspill til revidert budsjett fremhevet at underdekningen i basis og resultatbasert omfordelingsmidler (RBO) burde rettes opp allerede nå, for å gi handlingsrom til sektoren.

– Med årets søkertall vil mange unge ikke få tilbud om studieplass. UHR hadde forventninger om nye studieplasser i RNB slik at norske ungdommer skulle få tilbud om å kunne kvalifisere seg til framtidens kompetansearbeidsmarked. Forventningene til at det må komme nye studieplasser i 2011 vil derfor øke sterkt, sier Jan Haaland, leder i UHR.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.