Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Takler verdensproblemer på andre året

Bergen Summer Research School er langt fra en vanlig sommerskole.

Hovedinnhold

I fjor ble Bergen Summer Research School (BSRS) arrangert for første gang. Det ble en stor suksess, hvor 128 doktorgradsstudenter og yngre forskere deltok sammen med 73 forskere, lærere og debattdeltakere.

Årets ”sommerskole” er allerede fulltegnet, med 250 søkere på de 100 plassene. Professor Helge Drange arbeider med klimamodellering på Bjerknessenteret, og er en av de vitenskapelig ansvarlige for BSRS. Årets tema med klima, miljø og energi er en naturlig del av fagfeltet hans, men han forteller at noe av det viktigste med arrangementet er det tverrfarlige.

– Når vi ser på de utfordringene verden står overfor, må vi ha en ekte flerdisiplinær tilnærming. For å håndtere utfordringene rundt klima, miljø og energi er det viktig å vite hva andre fagfelt arbeider med. Sommerskolen skal være et møtepunkt mellom disipliner og tradisjonelle fagfelt, sier han.

– Nyskapende konsept

Da BSRS startet i fjor, var temaene allerede planlagt for fire år fremover. Asunción St. Clair er medlem av programkomiteen, og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi. Hun forteller at kombinasjonen av temaene er ment å gi en grunnleggende oversikt over globale utfordringer.

– Det er et nyskapende konsept. Hver utgave av BSRS setter fokus på ett tema, samtidig som at det overordnede programmet gir både faglige og tverrfaglige perspektiver hvor alle disse temaene overlapper, forteller hun.

Hun peker også på at valget av temaer også reflekterer felt hvor Universitetet i Bergen og de andre partnerne i prosjektet har sine styrker.

Må tenke bredere

Helge Drange mener det er mange høydepunkter på årets sommerskole, blant annet David Battisti fra University of Washington i Seattle, som Drange mener er en av de fremste når det gjelder meteorologi og klima. Også det internasjonale energibyrået kommer for å snakke om utviklingen på energifeltet.

– De er klare på at den utviklingen vi er inne i er farlig og ikke bærekraftig. Det vanligste er at slik informasjon kommer klimaforskere som meg selv, men nå tenkte vi at industrien kunne få si det selv, forteller Drange.

Det blir også møter som er åpne for alle, ikke bare de hundre heldige som er tatt opp til sommerskolen. Disse møtene blir trolig holdt i Grand selskapslokaler og i Egget på Studentsenteret.

– Om vi skal kunne klare å løse utfordringene vi står overfor, må vi tenke nytt. Vi må bort fra disiplintenkningen, og vi har lagt opp til en faglig og menneskelig smeltedigel. Som en student sa i fjor: Vi lærer at vi alle er world citizens, sier Drange.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.