Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Millioner til unge forskningsledere

Forskerne Daniel Lokshtanov, Nicola McLoughlin og Erik Tonning mottok i går kveld drøyt 17 millioner kroner fra Bergens forskningsstiftelse. Om fire år kan stipendperioden ende med professorat ved UiB.

Hovedinnhold

Siden Trond Mohn opprettet stiftelsen i 2004 har Bergens forskningsstiftelse (BFS) delt ut over 120 millioner kroner til forskning og forskningsfremmende tiltak. I går fikk tre nye talenter midler til å utvikle seg som forskningsledere over fire år.

Nicola McLoughlin skal forske på de tidligste livsformene, Daniel Lokshtanov på raskere datamaskiner og Erik Tonning på modernisme og kristendom.

– Årets unge forskningsledere fortjener midlene fordi det var disse som på best måte oppfylte kravene til kvalitet i sin forskning. I tillegg er det disse tre som har vist best evne til å samarbeide med sine medarbeide og kommunisere, sier Kåre Rommetveit i BFS.

Høye forventinger

Årets vinnere får tilsammen 34 millioner kroner i løpet av de neste fire årene, når egenandelen fra UiB skytes inn. BFS forventer at vinnerne følger oppleggene som de har skissert i sine søknader, og leder disse prosjektene.

– I neste omgang forventer vi at de ikke bare kvalifiserer seg til professorstillinger ved UiB, men også at de markerer seg internasjonalt innenfor sine områder. Ikke minst forventer vi at de viser sjenerøsitet og evne til å dele sin innsikt og kompetanse, sier Rommetveit.

I løpet av prosjektperioden skal universitetet vurdere om prosjektleders vitenskapelige kompetanse holder et så høyt nivå at han eller hun kan ansettes som professor.

Tre av nitten

Tildelingene ble offentliggjort under et arrangement på VilViten-senteret i går kveld. Av nitten kandidater i de innledene rundene var det tre som sto igjen som vinnere. 

Daniel Lokshtanov holdt tale på vegne av de tre. En av ulempene med akademia, i følge Lokshtanov, er at det er sterkt vanedannende. Men desverre finnes det få vitenskapelige stillinger til alle de unge talentene der ute.

– Bergens forskningsstiftelse fyller således en viktig rolle. Er du god nok, har en visjon og viser at du har evnen til å realisere den, så er det alltid noen som støtter deg, sa han. 

Livets opprinnelse

Forsker Nicola McLoughlin studerer sporene av de tidligste formene for liv vi kan finne på jorda. Disse finnes i gammel stein, og er mikrobielle økosystem som levde i den geologiske tidsperioden arkeikum.

– Forskere kan ikke bli helt enige om begynnelsen for livet på jorden. De første livsformene var bakterier som levde i steiner, så det jeg studerer er mikrobene som er arkitektene bak livet på jorden. De er virkelig fundamentale, sier McLoughlin på telefon fra Australia.

Signaturene som forskerne leter etter i de første livsformene på jorden, er de samme signaturene man forsøker å finne på Mars. Derfor har Nicola McLoughlin vært på møter med NASA og Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, for å fortelle hvilke steiner de skal lete etter når de sender roboter til Mars.

Prosjektet hun nå får finansiering til å forske videre på, vil undersøke gammel stein fra Barberton-området i Sør-Afrika.

– De neste fire årene bli veldig spennende. Nå har vi penger til å reise til laboratorier med den beste teknologien for å undersøke verdens eldste steiner. Vi skal også reise tilbake til Sør-Afrika for å gjøre nye feltundersøkelser, forteller McLoughlin.

Hun ser for seg å ansette to stipendiater og en postdoktor i prosjektgruppen.

Raskere datamaskiner

Daniel Lokshtanov (26) arbeider med datareduksjon som hjelpemiddel for å få datamaskinen til å kjøre raskere. Kort fortalt handler datareduksjon om å lære datamaskinen å identifisere informasjon som er irrelevant for oppgaven den skal utføre, for dermed å kunne overse denne unyttige informasjonen i de videre beregningene.

– Det er veldig flott å få en slik tildeling, jeg har hatt lyst på en fast jobb i Bergen ganske lenge, sier Lokshtanov.

Han ønsker å bygge opp en gruppe for å studere datareduksjon, og ser for seg å opprette en stipendiatstilling over fire år og to postdoktorer i to år.

– En del av pengene ønsker jeg å bruke på rekrutteringsarbeide. Jeg er med på å arrangere Norsk informatikk olympiade, en konkurranse om programmering og problemløsning for elever i videregående skole, og jeg håper vi kan ruste opp dette, sier Lokshtanov.

Han tror konkurransen kan bidra til at flere velger å studere informatikk.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Bergens forskningsstiftelse, og spesielt Trond Mohn som har gjort dette mulig, avslutter Daniel Lokshtanov.  

Detektiv i britisk litteratur

Prosjektet til Erik Tonning (33) skal utforske spenningsfeltet mellom modernisme og kristendom før og etter 1900 fra en rekke vinkler, med hovedfokus på britisk litteratur og kultur. Temaet skal også utforskes gjennom relaterte fagfelter. Arkivforskning vil stå sentralt.

– En del originalmanuskripter og andre viktige historiske dokumenter blant annen innen britisk litteratur fra tidlig 1900-tall har vært klausulert og ikke tilgjengelig. Men nå blir stadig flere klausuler opphevet av ulike årsaker, deriblant brev som T.S. Eliot skrev og notater av Samuel Bechett. Vi gjenoppdager dermed denne viktige perioden nå når nytt materiale blir tilgjengelig for forskere, sier Tonning.

Arkivforskning er en bred trend innen modernisme-studier. Tonning er redaktør for en bokserie om denne trenden, ”Historicizing modernism”, som er under arbeid.

Med midlene fra Bergen forskningsstiftelse skal Erik Tonning ansette to doktorgradsstudenter, i tillegg til en person som skal utvikle en database over materiale som har vært klausulert inntil nylig. Han vil også legge til rette for at tre forskere han samarbeider med skal få forskeropphold ved UiB.

Tonning er i dag tilknyttet Oxford Centre for Christianity and Culture ved Regent’s Park College. Han kommer til å bli ansatt ved Institutt for fremmedspråk (UiB) når prosjektperioden starter.

– For meg er dette fantastisk. Jeg er veldig lykkelig over å få denne tildelingen, fordi det gir meg en unik faglig mulighet, sier Tonning.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.