Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Forum for fremtiden

Klart for kjempekonferanse

Historiens første World Social Science Forum åpner søndag. Nobelprisvinnere og dagsaktuelle temaer står på programmet.

Hovedinnhold

- Denne konferansen er unik. Den er den første av sitt slag som overhodet arrangeres, og at den legges til Bergen er veldig spennende, sier professor Anne Lise Fimreite ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.

Fimreite leder den lokale arrangementskomiteen for World Social Science Forum, som finner sted 10.-12. mai. Nobelprisvinnerne Amartya Sen og Rajendra Pachauri kommer til byen, sammen med samfunnsforskere og beslutningstakere fra hele verden.

Les også: Pressemelding med utdrag fra programmet

81 land

- Nesten 850 deltakere fra 81 land er påmeldt. Det er en god miks av folk, men hovedvekten er på akademikere, sier Fimreite.

- Idéen med konferansen er å få inn toppfolk fra ulike verdensdeler, og få til et møtested for akademikere og beslutningstakere.

Forumets hovedtema er "One Planet - Worlds Apart?". Noe av bakgrunnen er en erkjennelse av at samtidig som globaliseringen knytter verdens folk tettere sammen teknologisk, økonomisk, politisk og kulturelt, så øker de økonomiske og sosiale forskjellene.

Samfunnsvitenskapen er heller ikke homogen. Det finnes konkurrerende skoler, og det kan gjøre samfunnsvitenskapen mindre relevant enn den kunne vært når det gjelder å finne løsninger på verdens problemer. Konferansen vil ta opp hvordan samfunnsforskere kan se kritisk på sine egne oppfatninger, slik at de kan definere en dagsorden med felles oppgaver.

Temaene favner for øvrig bredt: Både samfunnssikkerhet, klimaforandringer, borgerkrig, fattigdom, utvikling, kjønnsproblematikk, forskningsetikk, helse, innovasjon og verdispørsmål står på programmet.

- Åpen for alle

Fimreite nevner tirsdagens seanse i Grieghallen med nobelprisvinner Rajendra Pachauri som et av høydepunktene.

- Den handler om klima, og den er åpen for alle. Det blir spennende å høre hvordan Pachauri og resten av panelet tenker om klimaendringene, sier Fimreite.

- Vi skal også ha en sesjon om pandemier, med blant andre Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet og folk fra WHO. Den blir jo nokså dagsaktuell.

Konferansen blir arrangert av International Social Science Council (ISSC) som ble etablert av UNESCO på 1950-tallet. ISSC er den eneste globale, tverrfaglige organisasjonen innen samfunnsfagene. Statsviteren Stein Rokkan var en av stifterne, og han var også rådets president fra 1973 til 1977.  Rokkanprisen blir utdelt på konferansens første dag.

- Det er en ære å få dele den ut, sier Anne Lise Fimreite.

- Vi gleder oss.

Les mer om World Social Science Forum i På Høyden og på Rokkansenterets nettside.