Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Oppretter kontor for omverden

UiB lyser ut en egen stilling for kontakt med samfunns- og næringsliv i disse dager.

Hovedinnhold

– Vi går nå i gang med å utlyse en lederstilling for kontoret for samfunnskontakt, sier rektor Sigmund Grønmo.

Kontoret skal hovedsakelig ha to funksjoner. Det skal være en adresse for samfunns- og næringsliv som ønsker kontakt med UiB. I tillegg skal kontoret til enhver tid ha oversikt over relasjonene til omverden og hvilken kompetanse universitetet har å tilby.

Del av handlingsplan

Grønmo opplyser at stillingen opprettes som en del av UiB-ledelsens handlingsplan for omverden.

– Kontoret vil ligge under ledelsen og rapportere direkte til denne. Dette sier noe om hvilken betydning stillingen har for oss, forteller Grønmo.

Varm mottakelse

Det nye tiltaket ble hilst velkommen på forrige universitetsstyremøte.

– At opprettelsen ble så godt mottatt i universitetsstyret synes jeg er veldig bra. Det gir oss et godt grunnlag til å få dette til, sier Grønmo.

Hvor kontoret for samfunnskontakt skal ligge er imidlertid ikke klart enda.

– Fordi kontoret skal holde kontakten både innad og utover er det rimelig at det ligger rimelig sentralt, sier Grønmo.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.