Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Fest for 126 nye doktorer

Fredag 27. august arrangeres den høytidelig doktorpromosjonen i Håkonshallen. Da hedres de 126 kandidatene som har avlagt doktorgrad ved Universitetet i Bergen denne våren.

Hovedinnhold

Antall kandidater som har disputert ved UiB har ligget jevnt høyt de siste årene. Totalt avla 223 personer sin doktorgrad i 2009, mot 233 i rekordåret 2008. Til sammenlikning var det 70 kandidater som disputerte i 1990.

- Utviklingen er gledelig. Den er et resultat av en bevisst satsing på forskerutdanning i alle fagmiljøene ved UiB, sier rektor Sigmund Grønmo.

Kvinnelige medisinere på topp

I vår er det flest medisinere som har disputert for doktorgraden - 49 kandidater kommer fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Blant disse er det en overvekt av kvinner med 29 kvinner mot 20 menn.

Resten av kandidatene fordeler seg på 41 fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 14 fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 10 fra Det humanistiske fakultet, 8 fra det psykologiske fakultet og 4 fra Det juridiske fakultet. Kjønnsfordelingen totalt er 61 kvinner mot 65 menn.

I tillegg hedres en kandidat som har gjennomført stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Det er fløytist Jostein Gundersen, som har vært stipendiat ved Griegakademiet.

Internasjonal bredde

Som vanlig er nye doktorer fra hele verden representert i Håkonshallen på fredag. I vår disputerte 41 utenlandske kandidater fra 26 ulike nasjoner.

- Ved UiB arbeider vi systematisk for å være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet. Det er derfor svært viktig at vi har denne internasjonale bredden blant våre doktorgradsstudenter, sier rektor.

Program

Rektor Sigmund Grønmo taler og universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken leder seremonien i Håkonshallen. Det blir musikalske innslag ved Griegakademiet og Kristin Rubecksen holder tale på vegne av de nye doktorene. Programmet avsluttes med en mottakelse.

Pressen er hjertelig velkommen!

Tid og sted:

Fredag 27. august kl. 13.00 i Håkonshallen

Kontakt:

Rektor Sigmund Grønmo, tlf: 55 58 20 02/ 957 70 068

Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf: 55 58 90 39/ 900 42 434