Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Medisinsk metode på oljereservoar

Medisinsk billedteknikk kan med fordel brukes til å kartlegge oljereservoarer. Dette viser ny forskning ved UiB.

Hovedinnhold

Et oljereservoar består av bergarter med nettverk av små porer. Optimal oljeproduksjon krever gode modeller for hvordan oljen beveger seg i dette systemet.

En doktorgradsstudie ved Kjemisk instiutt viser at magnetisk resonans (NMR), kjent fra medisinen, er velegnet til å danne seg bilder av gjennomstrømning i steinporer.

– Bruk av NMR gir bedre bilder av poresystemet enn tidligere metoder, sier Ketil Djurhuus, som nylig har forsket på emnet.

NMR gir presise målinger

For å danne seg et bilde av hvordan oljen strømmer gjennom den porøse berggrunnen, kreves kunnskap om porenes størrelse, antall og fordelingen av olje og vann i dem. Det var i denne forbidelse Djurhuus testet ut NMR-skanningens muligheter.

I medisinsk sammenheng brukes NMR til å avbilde væsker og kroppsvev ved å lese hydrogenatomers magnetiske egenskaper. I oljesammenheng vil hydrogenatomer i væskefylte steinprøver, på lignende måte, gi fra seg ulike signaler ut fra størrelsen på porene. Hydrogenet gir også fra seg ulike signaler hvis de befinner seg i olje eller vann.

Djurhuus skannet rundt 60 forskjellige steinprøver med ulike egenskaper, med positivt resultat.

– Undersøkelsene bekreftet at NMR kan gi stabil, og riktigere informasjon om strukturen i porøse medier enn tidligere metoder, forteller Djurhuus.

– Alternative teknikker er ønskelig

Vanligvis kjøres væsker gjennom steinprøver fra oljereservoarer for å studere oljens gjennomstrømning.

– Væskemetoden er en tidkrevende og til dels upresis prosess, alternative teknikker er derfor ønskelige, sier Djurhuus.

Han sier at resultatene fra doktorgradsstudiene først og fremst bidrar til å gjøre modellering av porøse medier bedre. Men han mener også at funnene kan ha andre fordeler for oljeindustrien.

Forskning på NMR-teknikk kan potensielt overføres til NMR-logging, hvor måleinstrumenter føres ned i borehull. På den måten slipper en å bringe steinprøver til laboratoriene for å undersøke oljereservoarenes porestruktur, i følge Djurhuus.

– NMR-forskning i laboratoriesammenheng kan på den måten bidra til å forbedre loggingen og forhåpentligvis gjøre loggingen mer presis, sier Djurhuus.

Denne artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.