Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Liten superfisk i Science

Ny forskning viser hvordan en unik fiskeart har tilpasset seg et ekstremt giftig havmiljø. Årsaken presenteres i siste nummer av Science.

Hovedinnhold

Klikk til høyre for å se video om det viktige forskningsfunnet!

Den spesielle fisken kalles Benguela-kutling og finnes bare på den oksygenfattige kontinentalsokkelen utenfor Namibia og Sør-Afrika. Etter overfiske på sardiner overtok kutlingen som den viktigste matfisken for store fiskebestander, sjøfugl, sel og pingvin.

Nå har forskere fra Norge, Sør-Afrika og Namibia funnet ut hvordan denne fisken overlever i et havmiljø som er kvelende giftig for andre dyr. Funnene endrer fullstendig oppfatningen om næringskjeden i dette marine økosystemet.

Frem til nå har man trodd at fisken ikke kunne overleve i et miljø med store mengder maneter, giftig mudderbunn og lite oksygen. Men det viser seg at Benguela-kutlingen er ekstremt tilpasningsdyktig: 

– Den holder seg på den oksygenfattige mudderbunnen om dagen. Der holder fisken pusten mens den spiser av mudderet. Om natten svømmer den oppover i sjøen for å fylle opp oksygenlageret og fordøye maten, sier seniorforsker Anne Christine Utne-Palm ved Universitetet i Bergen. Utne-Palm er hovedforfatter for artikkelen som står på trykk i siste nummer av det prestisjetunge tidsskriftet Science.

Benguela-kutlingen har ikke bare tilpasset seg den giftige havbunnen. Den trives også blant maneter som annen fisk skyr:

– Når fiskene svømmer opp, legger de seg i et lag av maneter. Vår forskning viser at rovfisk rømmer fort vekk fra manetene, mens kutlingene gjerne sitter både oppå eller svømmer mellom brenntentaklene. Slik unngår de å bli spist, forteller professor Anne Gro Vea Salvanes, medforfatter av Science-artikkelen.

Studien med de oppsiktsvekkende funnene er et resultat av et langvarig forskningssamarbeid mellom seniorforsker Anne Christine Utne-Palm og professor Anne Gro Vea Salvanes fra Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen, professor Mark Gibbons ved Universitetet i Western Cape i Sør-Afrika og Chief biologist Bronwen Currie, National Marine Information and Research Centre (NatMIRC), Namibia.

Funnet som presenteres i Science er et resultat av flere tokt i Benguela utenfor Namibia med forskningsfartøyene DR. Fridtjof Nansen og G.O. Sars.

Artikkelen det refereres til:

Utne-Palm AC, Salvanes AGV, Currie B, Kaartvedt S, Nilsson G, Braithwaite VA et al (2010) Trophic Structure and Community Stability in an Overfished Ecosystem. Science 16 July 2010.

Kontaktpersoner:

Seniorforsker Anne Christine Utne-Palm, tlf. 930 65 501, e-post: Anne.Palm@bio.uib.no

Professor Anne Gro Vea Salvanes, tlf. 996 42 388, e-post: Anne.Salvanes@bio.uib.no

Mer om forskningsprosjektet:

Forskningen har vært finansiert gjennom Norge-Sør-Afrika programmet i Norges Forskningsråd, BENEFIT-programmet (Benguela Environment Fisheries Interaction & Training Programme) og Universitetet i Bergen. Langsiktig grunnforskning er kombinert med utdanning av nye forskere både i utviklingsland og i Norge, og med etablering av faglig nettverk med både seniorer og juniorer. Arbeidet gir bidrag til fiskeriforvaltningen i Namibia. I dette forskningsprosjektet forenes også Universitetet i Bergens to hovedsatsingsområder: Marin forskning og utviklingsforskning.