Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Ugleprisen til Svalex

Årets Uglepris for utmerket studiekvalitet ved UiB går til feltkurset i petroleumsrelaterte fag på Svalbard, Svalex.

I år ble Svalex gjennomført for tiende året på rad. Bildet er tatt foran...
I år ble Svalex gjennomført for tiende året på rad. Bildet er tatt foran Nordenskjoldbreen i Billefjorden i 2008 da På Høyden var med på reportasjereise.
Foto/ill.:
Guri Gunnes Oppegård

Hovedinnhold

Det bestemte utdanningsutvalget på et møte onsdag. Svalex er et årlig feltkurs som holdes på Svalbard. Lærerkrefter fra fem universitet er involvert, og prosjektet ledes av professor Rolf Mjelde fra UiB.

– Det kommer som en gledelig overraskelse, sier Mjelde når På Høyden overbringer nyheten.

Les På Høydens reportasje fra Svalex med bildeserie

Han tror årsaken til at Svalex får prisen er kompleksiteten i feltkurset, og at institusjonene klarer å samarbeide godt på tvers av fagene.

– Vi integrerer tre fagfelt i kurset – petroleumsgeofysikk, petroleumsgeologi og petroleumsteknologi. Innen disse feltene er det også komplekst. To fartøyer er involvert, en del av undervisningen foregår ved UNIS i Longyearbyen, en del i båt og noe på felt, forteller Mjelde.

I tillegg til tradisjonelle forelesninger, er det utviklet en elektronisk læringsmodell som heter Svalsim. I dataprogrammet kan studentene fly over Svalbard, og finne de forkastningene i fjellsiden de vil undersøke nærmere.

Synlige strukturer

I alt er ca 90 master- og doktorgradsstudenter med på feltkurset, sammen med ca 40 lærere og inviterte gjester. Prosjektet støttes av Statoil.

– Kurset har vært komplisert å få til. Selv om vi gjorde vår første tur i 2001, er det først i år vi har fått alt til å gå godt, sier Mjelde.

Fordelen med å legge petroleumskurset til Svalbard er den spesielle geologien til øygruppen. De samme bergartene og strukturene som vi finner på bunnen av Nordsjøen og som rommer olje og gass, ligger synlig oppe i dagen i Svalbard. Dermed er det enkelt for lærerne å visualisere strukturene som inneholder petroleum. 

KD-kandidat

I begrunnelsen fra komiteen heter det: ”Kandidaten er et godt eksempel på et kvalitativt godt undervisningstilbud, og kan vise til god gjennomføring i ti år. Kandidaten kan ha stor overføringsverdi for andre fagmiljø ved UiB. ”

Svalex blir nå UiBs kandidat til Kunnskapsdepartementets årlige pris for utdanningskvalitet.

Artikkelen er hentet fra UiBs nettavis På Høyden.

 

Fakta/ Svalex

Svalex er et tverrfaglig geofaglig feltkurs for ca 90 master og doktorgrads-
studenter som spesialiserer seg innen petroleumsrelaterte fag. Om lag 40 lærere og inviterte gjester følger kurset.

Studentene er i felt og arbeider i tverrfaglige grupper som består av studenter med bakgrunn innen geologi, geofysikk og petroleumsteknologi.

Kurset er lagt til Svalbard og foregår i løpet av 12 dager i august.

Statoil finansierer kurset med 4,4 millioner kroner årlig. Kurset er et samarbeid mellom de norske universitetene UiB, UiO, NTNU, UiT, UiS og UNIS.