Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Giardia gir langvarig magetrøbbel

Forskning på giardiautbruddet i Bergen viser at flere pasienter sliter med langvarige magesmerter.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen, Uni Helse og Helse-Bergen har nylig publisert en studie hvor de så på 118 voksne som fikk påvist giardia under utbruddet i Bergen i 2004. Et halvt år etter behandling slet 37 prosent fremdeles med magesmerter og løs mage. Etter ett år hadde 19 prosent fremdeles disse plagene.

– Da giardia kom til Bergen, trodde helsepersonell at infeksjonen var en lett sak å håndtere når årsaken først var avdekket. Langvarige plager var lite kjent før en så på utbruddet her i Bergen, sier forsker Knut-Arne Wensaas ved Uni Helse.

Resultatene er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Family Practice.

Ny oppfølgingsstudie

Gruppen i den nye oppfølgningsstudien fikk diagnosen hos sin fastlege etter å ha oppdaget symptomer på infeksjonen. Tidligere forskning på giardiapasienter har stort sett basert seg på de som var så dårlige at de måtte få sykehusbehandling.

– Ingen har gjort en oppfølningsstudie av denne pasientgruppen før. Denne studien, sammen med annen forskning fra Bergen, gjør at en blir nødt til å tenke annerledes rundt Giardia, sier Wensaas.

Voksne er mest utsatt

Stort sett var det unge voksne som ble infisert under utbruddet i Bergen, og ikke barn som er vanlig i andre land. Dette kan tyde på at voksne er mer utsatt for langvarige plager enn barn, noe som man også ser ved andre infeksjonssykdommer, i følge Wensaas.

– I hvilken grad langvarige plager også rammer barn vet vi mindre om, sier Wensaas, og henviser til det siste giardiautbruddet i en av byens barnehager.

Ingen kur for plagene

Det finnes ingen kur for de langvarige plagene av Giardia, kun lindrende midler.

– Har en disse langvarige plagene får en prøve å lære seg til å leve med dem. Trøsten er at plagene ser ut til å forbedre seg over tid, sier Wensaas.

Hva som fører til mageplagene har ingen funnet ut av enda.

– Mekanismene som fører til de langvarige plagene er ikke avdekket. Mest sannsynlig skyldes det betennelsesforandringer i tarmens slimhinne, i kombinasjon med flere forskjellige faktorer, forteller Wensaas.

Fakta/ Giardia i Bergen

  • 50.000 personer var registrert som brukere av vannet fra Svartediket under giardiautbruddet i Bergen i 2004.
  • 2.500 pasienter fikk behandling for giardia.
  • 1.250 pasienter fikk bekreftet diagnose.
  • Unge voksne kvinner ble oftest rammet. Noe som sannsynligvis henger sammen med livstil som trening og mye drikking fra vannflaske. Få barn og gamle ble rammet.
  • Ved Damsgård barnehage ble det nylig påvist 5 tilfeller av Giardia hos barn. Det er sannsynligvis snakk om lokal smitte i barnehagen.

Kilde: Knut-Arne Weensaas

Artikkelen er hentet fra Uibs internavis På Høyden.