Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Vil ha 1,15 milliarder

Rektor Sigmund Grønmo er klinkende klar i sine ønsker til statsbudsjettet.

Hovedinnhold

Ifølge prognosene i stortingsmeldingen Utdanningslinja, kan studenttallet øke med 80.000 bare i løpet av neste stortingsperiode. Rektor Sigmund Grønmo mener at om studenttallet kommer til å øke så kraftig, må man regne med 10.000 nye studenter allerede til neste år på universiteter og høyskoler.

– Da trenger vi to ting. Det ene er satser som dekker omkostningene våre. Satsene i dag er for lave, særlig for realfag. Vi vil ha satsene opp på nivået til medisinstudiene, sier Grønmo.

– Den andre tingen er 100 prosent finansiering av studieplasser fra den dagen studiet begynner, fortsetter han.

I dag får universitetene 60 prosent av finansieringen når studieløpet starter, mens 40 prosent kommer senere når studenten avlegger eksamener.

– Vi må vente i tre til syv år før vi får full finansiering på studiene. Vi har ikke pengene nå, og vi hverken kan eller vil låne i banker for å dekke det inn, sier Grønmo, som presiserer at universitetsøkonomien er presset, med store behov for opprustning av infrastruktur og utstyr.

Med utgangspunkt i gjennomsnittlig studieplasskostnad på 115.000 kroner for universitetene og høyskolene, er dette bakgrunnen for ønsket om 1,15 milliarder kroner.

Les også: Soria Moria 2 lover auka løyvingar

Bare delvis gehør

Rektor Grønmo mener at den høyere utdanningssektoren bare delvis vinner gehør hos politikerne, men at arbeidet med sikte på økende forståelse fortsetter. Når det gjelder plassen som forskning fikk i valgkampen, er han ikke fornøyd.

– Kunnskapssamfunnet er landets fremtid, og kunne fått mer plass, mener han.

Han mener regjeringen har mange gode intensjoner, men at det mangler forpliktelse i stortingsmeldingene som er lagt frem.

– Nå har regjeringen en enestående mulighet for å rette det opp. De kan se på hvordan fullfinansiering kan bli et samlet løft, med fokus på forskning og forskningsbasert utdanning, sier han.

Fornøyd med statsråden

På spørsmål om hva regjeringen har gjort bra de siste fire årene, nevner Sigmund Grønmo statsråden for forskning og utdanning.

– Det har ført til større fokus og oppmerksomhet på sektoren. Statsråden har lyttet og vært dialogorientert, og uttrykte stor begeistring for planene vi har for Muséplass.

– Samtidig har vi kritisert at det ikke har kommet gjennomslag for fullfinansiering, og at det mangler forpliktelser, sier Grønmo.