Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Får satellittopplæring

Unge forskere fra 23 land er samlet i Bergen denne uken, når Den Europeiske Romfartsorganisasjonen arrangerer intensivkurs på VilVite.

Hovedinnhold

Regnet slår tungt mot rutene på VilVite-senteret, mens Puddefjorden ligger tung og grå på den andre siden av bygget. Vannmasser er også det gjennomgående temaet i den store forelesningssalen, hvor 63 unge forskere sitter og studerer satellittdata om hav.

– Dette er et passende vær. Det er ingen som synes det er synd å sitte inne, sier professor Johnny Johannesen.

Han er lokalt ansvarlig for kurset som blir arrangert av Den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA) i bruk av satellitt for klima- og havovervåkning.

Mange bruksområder

Intensivkursene av denne typen har blitt en biårlig foreteelse av ESA. Tanken er at yngre forskere skal lære om måleprinsippene, mulighetene og begrensningene satellittdata har for å kartlegge tilstand og endringer i miljø og klima.

– Det er naturlig at kurset blir holdt her. Bergen har et stort navn innenfor marin forskning, med ressurser som UiB, Havforskningsinstituttet, Nansensenteret, Christian Michelsen Research og flere industribedrifter, forteller Johannesen, som selv leder forskningsgruppen på satelittfotografier på Nansensenteret.

Overvåkning av oljeutslipp. Navigering gjennom arktis. Varsling av algeoppblomstringer. Satellittmålinger kan være nyttige i veldig mange sammenhenger, og på VilVite-senteret lærer forskerne å bruke disse effektivt gjennom både teori og praktiske øvelser.

– I tillegg har mange av disse satellittene virket i en periode på rundt 45 år. Det gir lange tidsserier, og kan gi tydelige bilder på endringene som har funnet sted i det globale systemet de seneste årene.

Internasjonalt kurs

De 63 Master- og doktorgradsstudentene som er samlet i Bergen denne uken er fra 23 ulike land i Europa, samt Russland og Brasil.

Forelesere har kommet fra University of Sheffield, National Oceonographic Center, franske Collecte Localisation Satellites, Nansensenteret og geofysisk institutt, samt fra ESA selv.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.