Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Tilbakemeldingene er drivkraften

Gode tilbakemeldinger fra studentene er drivkraften bak Andreas Leopold Knutsens undervisning. Tirsdag får han foreleserprisen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Førsteamanuensis Andreas Leopold Knutsen ved Matematisk institutt synes det er stor stas å motta foreleserprisen for 2009/2010. Men selv den beste har dager fylt med tvil. Som regel er Knutsen usikker på hvor gode forelesningene hans er.

– Tilbakemeldinger fra studentene betyr mer enn de tror. Positive tilbakemeldinger er selve drivkraften for å gi gode forelesninger, sier Knutsen.

God spiral

Han mener at gode forelesninger er resultatet av samarbeid mellom student og foreleser. Den gode, selvforsterkende stemningen mellom studenter og forelesere kan til og med føre til priser.

– Min egen erfaring er at jo bedre stemningen er blant studentene, desto bedre forelesninger gir jeg. Og hvis studentene ser at foreleseren har lyst til å undervise blir de mer interesserte. Jeg mener at studentene fortjener 50 prosent av prisen, sier Knutsen.

Men entusiasmen kan kanskje gå for langt til tider.

– På en av de siste evalueringene fra studentene, var det en som skrev at foreleseren var vel entusiastisk, ler Knutsen.

Utfordrende balanse

Knutsen foreleser blant annet ved MAT 111 som er et av innføringskursene i matematikk ved fakultetet. Dette er kurset for de studentene som skal ha matematikk videre i sine studier. Listen er lagt høyt og det kan være krevende for en foreleser å engasjere studentene.

– For å gjøre forelesningene så interessante som mulig forsøker jeg å balansere så godt jeg kan mellom teori og konkrete eksempler. Ofte finner jeg dem bøker som ikke står på pensum, sier Knutsen.

Utdelingen av foreleserprisen 2009/2010 finner sted i dag kl. 12 i vrimlearealet i første etasje i Realfagbygget.

Artikkelen er hentet fra UiBs nettavis På Høyden.

 

Fakta/ foreleserprisen

Foreleserprisen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er et årlig arrangement, i regi av Realistutvalget. Fakultet og studentene ønsker å premiere gode forelesere som evner å inspirere til faglig engasjement hos studentene.

Tidligere vinnere av foreleserprisen:

08/09 Professor Knut Børve, Kjemisk institutt.
07/08 Førsteamanuensis Gaute Velle, Institutt for biologi
06/07 Professor Fredrik Manne, Institutt for informatikk
05/06 Amir Massoud Hashemi, Matematisk institutt
04/05 Professor Bjørn Ian Dundas, Matematisk institutt
03/04 Professor Dag Tjøstheim, Matematisk institutt
02/03 Professor Rein Aasland, Molekylærbiologisk institutt
01/02 Professor Anne Grete Frodesen, Fysisk institutt
00/01 Professor Geir Kåre Totland, Zoologisk institutt
99/00 Professor George W. Francis, Kjemisk institutt
98/99 Førsteamanuensis Khalid Azim Mughal, Institutt for informatikk
97/98 Førsteamanuensis Jarl Giske, Institutt for fisker- og marinbiologi
96/97 Professor Egil Lillestøl, Fysisk institutt
95/96 Professor Arne Stray, Matematisk institutt.