Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Fra Bergen til Europa

UiB-ansatte Christian Hemmestad Bjerke er valgt inn i Europeisk Studentunion. Der har han medansvar for 11 millioner studenter.

Hovedinnhold

– Dette er en mulighet man sjelden får, så det er viktig å benytte seg av den, sier en glad Christian Hemmestad Bjerke til På Høyden.

Bjerke studerer ved Universitetet i Bergen, og er også deltidsansatt som konsulent i Forskningsavdelingen. Han satser på å kunne videreføre begge deler selv om arbeidet i den europeiske studentunionen (ESU) kommer til å ta mye tid.

– Det blir nok ikke mange timer frem til juni hvor jeg kan sette meg ned og gjøre noe annet. Men jeg har en veldig fleksibel sjef, så jeg satser på at det går i orden, sier han.

11 millioner studenter

ESU er en paraplyorganisasjon av 49 ulike studentunioner fra 38 land. Fra Norge er det Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL) som er med. Organisasjonen representerer de sosiale, økonomiske, kulturelle og utdanningsmessige interessene til 11 millioner studenter overfor spesielt EU og oppfølgingen av Bolognaprosessen.

ESU er delt inn i fem ulike komitéer, med en executive comittee som har overoppsyn med arbeidet. Etter å ha drevet intens valgkamp i fem dager, ble Bjerke valgt inn i komitéen for Academic Affairs.

– Jeg fikk en henvendelse fra NSU om jeg kunne tenke meg å stille. Jeg snakket med venner og kolleger på Forskningsavdelingen, og snakket mye med instituttet før jeg bestemte meg.

Bjerke regner med tre utenlandsturer i måneden i arbeidet med ESU, ellers blir det mye arbeid på egenhånd.

Utdanningspolitikk skal formes

Bjerke skal representere Norge og NSU i ESU ut juni 2010. Han ønsker spesielt å arbeide med forholdet mellom Bolognaprosessen og Lisboastrategien i denne perioden.

– EUs utdanningspolitikk blir viktigere og viktigere. ESU må etablere seg som en premissleverandør slik at studenters rettigheter blir ivaretatt, sier han.

I tillegg har arbeidet startet med forlengelsen av Bolognaprosessen.

– Det blir trukket linjer om hvor europeisk utdanningspolitikk skal gå fremover. Det er fryktelig vanskelig, men vanvittig spennende å få lov å være med på, sier Bjerke.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.